Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
päätökset -

Ympäristöterveysjaoston kokous 16.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Jaosto päätti kieltää Goodset Oyn elintarvikelain vastaisen markkinoinnin sakon uhalla. Elintarvikkeista kuten ravintolisistä ei saa esittää lääkkeellisiä väitteitä tai hyväksymättömiä terveysväitteitä.

Ympäristöterveysjaosto antoi lisäksi seuraavat lausunnot:

  • Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksista työ- ja elinkeinoministeriölle
  • Luonnoksesta viranomaisohjeesta puun pienpolton savuhaittatapausten käsittelystä ympäristöministeriölle
  • Destia Oy:n valituksesta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä hylätä yhteislupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen kiinteistöllä Vaasan hallinto-oikeudelle
  • Asemakaavan muutosehdotuksesta Suomenkylä, Sammalsuontie, Porvoon kaupunkisuunnittelulle
  • Ranta-asemakaavaehdotuksesta Mörtvikbotten, Ruotsinpyhtää, Lappom, Loviisan kaupungille
  • Hyötinmäen Panimokujan alueen asemakaavan muutosehdotuksesta Pornaisten kunnalle

Jaosto päätti kaikki käsittelyssä olevat asiat esityksen mukaisesti.