Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Toimitilojen käyttöönotto

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus, kun otetaan käyttöön huoneisto, jota käytetään julkisena oleskelutilana.

Ilmoita julkiseen käyttöön tarkoitettujen oleskelutilojen käyttöönotosta kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen tilojen käyttöönottoa.

Ympäristöterveydenhuolto antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen siitä, että ilmoitus on vastaanotettu. Todistus on maksullinen. Ympäristöterveydenhuolto voi päätöksessään asettaa toiminnalle ehtoja tai antaa määräyksiä terveyshaittojen ehkäisemiksi. Toiminnan käynnistäminen voidaan kieltää kokonaan, jos terveydenhaittojen ehkäiseminen ei ole mahdollista.

Ilmoituksen perusteella tiloihin tehdään tarkastus, jossa voidaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä. Terveystarkastajat valvovat toiminnan hygieenisyyttä ja ottavat tarvittaessa pinnoilta puhtausnäytteitä.

Tee vastaava ilmoitus myös jos toiminnanharjoittaja vaihtuu, toiminta muuttuu oleellisesti tai loppuu.

Mahdolliseen toimintaan liittyvän elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelee elintarvikevalvonta.

Valvonnan perusmaksu

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien toimintojen valvonnasta peritään valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Osa toimijoista on vapautettu perusmaksusta esimerkiksi toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Toimijat, jota ilmoitusvelvollisuus koskee

 • koulu tai oppilaitos, opetuksen järjestämispaikka, päiväkoti sekä lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka
 • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö
 • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila
 • majoitustoimintaan tarkoitettu tila
 • yleiset uima-altaat (uima-hallit, kylpylät), yleinen sauna ja vastaava peseytymistila sekä niihin liittyvät pukeutumistilat.
 • kauneushoitola, tatuointiliike tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihoa rikkovaa toimintaa
 • solarium
 • muut laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjämäärä ja toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Ilmoituksesta ilmi käytävät tiedot

 • toiminnanharjoittajan yhteystiedot
 • selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista
 • tarpeelliset piirustukset (pohjapiirustus ja kalustepiirustus)
 • ilmanvaihtoselvitys/mittauspöytäkirja
 • selvitys harjoitettavasta toiminnasta
 • ilmoituksessa tulee kuvata mahdolliset terveyshaitat esim. melu, pöly, tärinä, hajuhaitat, juoma- ja uimavesien saastumisriski, vaikutukset haittaeläinten esiintymiseen.

Lisäksi ilmoituksessa on kuvattava miten terveyshaittojen ennaltaehkäisystä huolehditaan.

Allasvesi ja veden laadun valvonta

Yleisen uima-altaan ylläpitäjä vastaa yleisen altaan turvallisuudesta ja allasveden laadusta.

Uimahalleja, palvelutalojen ja muiden yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden laatua valvotaan säännöllisillä tarkastuksilla ja allasvesinäytteillä. Allasveden tutkimustuloksien tulee olla käyttäjien nähtävillä.

Allasveden laatua voi heikentää esimerkiksi puutteellinen veden käsittely. Allasvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia eikä mitään muitakaan aineita sellaisia määriä tai pitoisuuksia, että ne voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava allasveden laatua säännöllisesti otettavilla näytteillä ja lisäksi laitoksen ylläpitäjän on seurattava vedenkäsittelyn toimivuutta käyttötarkkailulla.

Jos epäilet uimavedestä aiheutuvan vaaraa terveydelle, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon ja uima-altaan ylläpitäjään.

Kauneusalaa valvovat useat eri viranomaiset

Kauneusalan valvontavastuu on jakautunut monen eri viranomaisen kesken. Tukes valvoo, että kauneudenhoito- ja kehonmuokkauspalveluiden tarjoajat noudattavat kuluttajaturvallisuuslakia. Lisäksi Tukes valvoo kosmeettisten valmisteiden, kuten esimerkiksi hius- ja tatuointivärien turvallisuutta. Kuntien terveydensuojeluvalvonta vastaa puolestaan kauneudenhoitopalveluiden hygienian valvonnasta ja Säteilyturvakeskus säteilyä tuottavien laitteiden, kuten esimerkiksi laserhoitolaitteiden valvonnasta. Valviralle kuuluu vaativaa lääketieteellistä osaamista vaativien toimenpiteiden ja terveyden- ja sairaudenhoitopalveluiden valvonta.

Solariumin ja säteilyn käyttö kauneudenhoidossa

Moni esteettinen tai kosmetologinen laitehoito perustuu ihon tai kehon käsittelyyn ionisoimattomalla säteilyllä. Käytettyjä tekniikoita ovat muun muassa optinen säteily, radiotaajuinen säteily (RF-säteily) sekä ultraääni. Optiseen säteilyyn sisältyy näkyvän valon lisäksi laser-, ultravioletti- ja infrapunasäteily. Näitä tekniikoita käytetään esimerkiksi tatuointien tai karvojen poistoon, ihomuutosten hoitoihin, vartalon muotoiluun kuten rasvan tai selluliitin poistoon, kynsi- tai geelilakan kovettamiseen ja ihon puhdistamiseen. Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen hoidoissa on tärkeää, koska liian voimakas säteily voi aiheuttaa monenlaisia vaurioita.

Rusketuksen hankkiminen solariumista ei ole sen turvallisempaa kuin auringonotto. UV-säteilyn haitat ovat samanlaisia riippumatta siitä, miten tai missä sille altistutaan. Jo pitkään on tiedetty, että solariumien ahkera käyttö lisää melanoomariskiä. Vaurioiden syntyminen riippuu solariumlaitteen tehosta, yksilöllisestä ihon herkkyydestä ja siitä, kuinka paljon aikaa solariumissa vietetään.

Asumisterveys

Asumisterveydellä tarkoitetaan asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita.