Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeiden alkutuotantoa, valmistusta, tuontia ja vientiä, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa, tarjoilua ja muuta luovutusta. Elintarvikevalvonta valvoo myös elintarvikekontaktimateriaalien valmistusta, maahantuontia ja tukkumyyntiä.

Porvoon ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluu elintarvikehuoneistojen valvonta Askolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Myrskylässä, Pornaisissa, Porvoossa, Pukkilassa ja Sipoossa.

Kuluttaja

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta.

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, jos esimerkiksi

  • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta, pakkausmerkinnöistä tai elintarvikeyrityksen toiminnasta
  • haluat lisätietoja elintarvikevalvonnasta tai elintarvikkeista.
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen

Yrittäjä

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, jos esimerkiksi

  • perustat elintarvikehuoneiston tai sen toimintaan tulee muutoksia
  • keskeytät tai lopetat elintarvikehuoneistotoiminnan
  • tulet myymään tai tarjoilemaan elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • suunnittelet elintarvikkeiden tuontia tai vientiä
  • suunnittelet kontaktimateriaalitoiminnan aloittamista
  • epäilet asiakkaan saaneen tuotteestasi ruokamyrkytyksen
  • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta tai elintarvikkeista.

Elintarvikealan toimijoiden on varmistuttava, että kaikki niiden vastuulla olevat tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

Elintarvikealan toimijan on tunnettava toimintaansa liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat.

Oiva-raportit

Oiva-raportti on elintarvikehuoneistojen viranomaistarkastuksista saatava, julkistettava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta.

Ruokavirasto

Ruokaviraston sivuilta löytyy paljon tietoa elintarvikkeista ja elintarvikevalvonnasta

Lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta löytyy lainsäädäntöluettelo elintarvikelainsäädännöstä