Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Kunta myöntää luvat tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntiin. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Myyntiä valvotaan tarkastuskäynnein.

Vähittäis- ja tukkumyyntiluvan hakeminen 

Myyntilupaa haetaan Valviran internet-sivuilla olevan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus ohjautuu asiointipalvelusta ympäristöterveydenhuoltoon käsiteltäväksi. 

Luvan myöntämisen ehtona on kirjallinen omavalvontasuunnitelma.  

Tupakan myyntiluvan haltijat voivat myydä tupakkatuotteiden lisäksi nikotiininesteitä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen ympäristöterveydenhuoltoon.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu. 

Tupakkatuotteiden myyjillä on myyntiluvan lisäksi oltava tupakan jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämät tunnistekoodit. Koodit haetaan ID Issuer Suomi verkkosivuilta.

Myynnin valvonta

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiä sekä tukkumyyntiä valvotaan myyntipaikkoihin tehtävillä tarkastuksilla. Vähittäismyyntiluvan sekä tukkumyyntiluvan haltijoilta peritään vuosittainen valvontamaksu ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Ilmoita, jos tiedot muuttuvat

Valvira pitää yllä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden myyntiluparekisteriä. Luvan saaneen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kunnalle kirjallisesti, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai myynti lopetetaan.

Tupakan ja nikotiininesteiden vuosittain perittävä valvontamaksu määräytyy vuoden ensimmäisenä kalenteripäivänä voimassa olevan myyntiluvan perusteella. Jos myyntipisteiden lukumäärää haluaa vähentää, tulee siitä tehdä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon vuoden loppuun mennessä jotta se voidaan ottaa huomioon seuraavan vuoden valvontamaksussa. Ilmoitus tarvitaan aina kirjallisena, jotta tarvittavat muutokset voidaan tehdä myyntiluparekisteriin.