Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Eläintaudit

Tältä sivulta löydät ohjeet eläintauteihin sekä eläinten tuontiin ja vientiin liittyvissä asioissa.

Eläinten tuonti ja vienti

Eläinten tuontiin ja vientiin liittyy eläintautien leviämisen riski, ja sen vuoksi niitä säädellään lainsäädäntöön perustuvilla vaatimuksilla. Tuonti- ja vientivaatimukset vaihtelevat eläinlajin mukaan. Vaatimuksiin vaikuttaa myös kohde- tai alkuperämaa, erityisesti se, onko kyse eläinten liikkumisesta EU:n jäsenmaissa vai sen ulkopuolisissa maissa.

Tuonti- tai vientivaatimusten täyttäminen voi viedä runsaasti aikaa muun muassa vaadittujen eläintautitutkimusten vuoksi. Eläimen matkustamisen valmistelu onkin aloitettava hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

Laiton tuonti

Tuontivaatimusten vastainen eläimen tuonti, niin sanottu laiton tuonti, on aina suuri riski sekä eläinten että ihmisten terveydelle. Tuoja on vastuussa siitä, että kaikki tuontiehdot täyttyvät, sekä mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat ehtojen vastaisesta tuonnista.

Vientitodistus

Jos eläimen vienti vaatii virallisen eläinlääkärintodistuksen, kaupungineläinlääkärit tekevät eläimelle tarkastuksen ja kirjoittavat vientitodistuksen.

Vientivaatimusten selvittäminen on viejän vastuulla. Neuvoja voi pyytää kaupungineläinlääkäreiltä tai Ruokavirastolta. Tarkimmat tiedot vientiin liittyvistä vaatimuksista, kuten tarvittavista todistuksista, saa selville kohdemaan suurlähetystöstä.

Lisätietoja matkustamisesta:

Eläintaudit

Eläintauti on sairaus, joka voi siirtyä eläimestä toiseen eläimeen. Monet eläintaudit voivat tarttua myös ihmisiin. Tällaisia tauteja kutsutaan zoonooseiksi. Eläintauteja voivat aiheuttaa bakteerit, virukset, sienet, loiset ja prionit.

Eläintautien vastustustyö kuuluu kaupungineläinlääkäreille. Sitä ohjaavat aluehallintovirasto sekä Ruokavirasto.

Jos eläimen omistaja tai siitä huolehtiva henkilö havaitsee eläimessä sellaisia oireita, jotka voivat olla jonkin vakavan tarttuvan eläintaudin aiheuttamia, on oireista ilmoitettava viipymättä eläinlääkärille.

Terveysvalvontaohjelmat

Joillekin eläintaudeille on voimassa lakisääteinen terveysvalvontaohjelma, jolla seurataan taudin esiintymistä eläintenpitopaikoissa ottamalla säännöllisesti näytteitä. Esimerkiksi salmonellan torjumiseksi on voimassa pakollinen terveysvalvontaohjelma, johon tietyntyyppisten nauta-, sika- ja siipikarjatuotantotilojen on kuuluttava.

Lisätietoa eläintaudeista:

Kuolleet eläimet

Lemmikki- ja harrastuseläimet

Kuolleet lemmikkieläimet saa haudata maahan, mikäli siitä ei aiheudu terveyshaittaa. Eläimiä saa haudata vain kiinteistönomistajan luvalla. Lemmikkieläimet voi myös toimittaa tuhkattavaksi pieneläinkrematorioihin. Eläinlääkärivastaanotoilla on sopimus tuhkauspalvelusta krematorioiden kanssa.

Kuolleet hevoset voi haudata kiinteistönomistajan luvalla. Hautaamisesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, eikä hevosta saa haudata pohjavesialueelle.

Tarkempia ohjeita hautaamisesta: Ruokavirasto

Tuotantoeläimet

Itä-Uudenmaan alue kuuluu itsestään kuolleiden ja lopetettujen tuotantoeläinten suhteen keräilyalueeseen, joten nautoja, lampaita, sikoja, vuohia tai siipikarjaa ei saa haudata, vaan ruhot on toimitettava hävityslaitokseen.

Kuolleina syntyneet eläimet saa kuitenkin haudata koko Suomen alueella, samoin alle sadan linnun pitopaikoissa kuolleet linnut.

Lisätietoja:

Luonnonvaraiset eläimet

Asutusalueilta kuolleena löytyneet pienikokoiset, luonnonvaraiset eläimet ja linnut voi hävittää tavallisen sekajätteen joukossa tai haudata maahan. Metsäalueille raadot voi jättää paikoilleen, luonto hoitaa hävityksen.

Terveyshaittaa aiheuttavan raadon hävittämisestä vastaa maanomistaja. Maantiealueilla maanomistajan tehtäviä hoitaa Destia Oy ja katualueilla kunnan tekninen toimiala.

Jos epäilet, että eläin on sairastanut jotain ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia tai mikäli kuolleita eläimiä löytyy joltain alueelta runsaasti, ota yhteyttä paikalliseen kaupungineläinlääkäriin. Kuolleina löytyviä villieläimiä voi myös toimittaa ruumiinavaukseen Ruokaviraston Oulun toimipisteeseen.

Jos löydät maastosta kuolleen villisian tai hirvieläimen, ota yhteyttä kaupungineläinlääkäriin. Villisioista otetaan näytteitä tutkittavaksi afrikkalaisen sikaruton varalta. Näytteenoton jälkeen villisikojen ruhot tulee haudata.

Haaskat

Haaskanpito on toimintaa, jolla eläimiä houkutellaan ravinnon avulla ruokintapaikalle ja jonka tarkoituksena on valokuvata, katsella tai metsästää eläimiä.

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Mikäli epäilet tarttuvaa eläintautia, ota yhteyttä valvontaeläinlääkäriin tai kaupungineläinlääkäriin. Jos tarvitset vientitodistuksen eläimellesi, ota yhteyttä kaupungineläinlääkäriin.

Valvontaeläinlääkäriä tavoittaa sähköpostilla: valvontaelainlaakari@porvoo.fi
tai puhelimitse ma-pe klo 9-10: 0400 692931
Jätä viesti vastaajaan, mikäli asia on kiireellinen.

Kaupungineläinlääkärien yhteystiedot löytyy tästä.

Kiireellisissä asioissa virka-ajan ulkopuolella, soita päivystävälle kaupungineläinlääkärille (puh. 0600 18998: Valinta 2: Suureläimet). Lisätietoa maksullisesta eläinlääkäripäivystyksen puhelinpalvelusta löydät tästä.