Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 15.6.2023

Ympäristöterveysjaosto käsitteli kokouksessaan lisälistan ja vahvisti viranhaltijoiden elintarvike- sekä terveydensuojelulain nojalla antamat kiireelliset määräykset. Lisäksi jaosto antoi lausuntonsa ranta-asemakaavamuutoksista Porvoon Sondbyssä ja Virvikissä, Orimattilan veden Viiskivenharjun vedenottamon tarkkailusuunnitelmasta, Neste Oyj:n nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä koskevasta ympäristölupahakemuksesta Porvoon Kilpilahdessa sekä Destia Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Murron kiviainesalueella Pornaisissa. Lausunnot ja päätökset annettiin esityksen mukaisina.

Ympäristöterveysjaoston kokous 25.5.2023

Ympäristöterveysjaosto käsitteli ympäristöterveydenhuollon laaturaportin ja nimesi epidemiaselvitystyöryhmän. Jaosto antoi teettämisuhalla vahvistetun siivousmääräyksen maitotilalle ja tuomitsi uhkasakon maksettavaksi toiselle maitotilalle elintarvikelain aiemmin annetun siivousmääräyksen laiminlyönnin johdosta. Jaosto antoi lisäksi useita lausuntoja kaavaehdotuksista sekä lausunnon Neste Oyj:n uusiutuvien syöttöaineiden esikäsittely-yksikön rakentamisen ympäristövaikutusten arviointitarpeesta. Lausunnot hyväksyttiin esityksen mukaisina.

  • 1
  • 2