Siirry sisältöön
päätöstiedote -

Ympäristöterveysjaoston kokous 20.10.2022

Ympäristöterveysjaosto antoi lausuntonsa Pukaron kartanon eläinsuojan ympäristöluvan muutoshakemuksesta liittyen lannan käsittelyyn rakennettavassa biokaasulaitoksessa sekä Rosk’n Roll Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Kilpilahden alueella Porvoossa. Jaosto antoi lausuntonsa myös Porvoon Tehtaanpuiston puutalot -asemakaavaehdotuksesta Taidetehtaan ja Kokonniemen väliselle alueelle sekä Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan rakennemalleista. Lausunto annettiin lisäksi Sipoon Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaehdotuksesta esittelijän täydennettyä lausuntoesitystään suunnitellun asuinalueen läheisyydessä olevan […]

päätökset -

Ympäristöterveysjaoston kokous 16.6.2022

Jaosto päätti kieltää Goodset Oyn elintarvikelain vastaisen markkinoinnin sakon uhalla. Elintarvikkeista kuten ravintolisistä ei saa esittää lääkkeellisiä väitteitä tai hyväksymättömiä terveysväitteitä. Ympäristöterveysjaosto antoi lisäksi seuraavat lausunnot: Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksista työ- ja elinkeinoministeriölle Luonnoksesta viranomaisohjeesta puun pienpolton savuhaittatapausten käsittelystä ympäristöministeriölle Destia Oy:n valituksesta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä hylätä yhteislupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 19.5.2022

Ympäristöterveysjaoston päätökset 19.5.2022 Ympäristöterveysjaosto käsitteli ravintola Glückaufin keskeyttämismääräyksen purkua koskevan asian lisälistalla. Jaosto päätti todeta, että Ravintola Glückauf on toteuttanut jaoston aikaisemmin määräämät korjaukset ja ravintolan toiminnan keskeyttämispäätös on purettu. Muina asioina jaosto purki asumiskiellon, vahvisti Nikkilän terveyskeskuksen terapia-altaan valvontatutkimusohjelman, hyväksyi Askolan kunnan vesilaitosten riskinarvioinnin, määräsi eläinlääkäreiden tehtäväjaosta sekä antoi lausuntonsa Jorvaksentien/Porvoontien asemakaavan muutosehdotuksesta Loviisan […]

  • 1
  • 2