Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikeyritykset

Elintarvikehuoneisto on mikä tahansa rakennus tai huoneisto, jossa valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi toiselle. Elintarvikehuoneisto voi olla myös virtuaalinen.

Elintarvikehuoneisto

Elintarvikeyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka toiminta liittyy mihin tahansa elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen tai jakelun eri vaiheisiin. Elintarvikeyrityksen toimintaan tarvitaan yleensä jokin fyysinen sijaintipaikka. Tällaista sijaintipaikkaa kutsutaan lainsäädännössä nimellä elintarvikehuoneisto. Elintarvikehuoneisto voi olla myös virtuaalinen, esimerkiksi elintarvikkeiden verkkokauppa.

Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi

 • elintarvikkeiden valmistuspaikat
 • ruokakaupat
 • kioskit
 • kahvilat
 • ravintolat
 • baarit
 • työpaikkaruokalat
 • torimyyntiteltat ja -vaunut.

Elintarvikehuoneistotoimintaa ovat myös esimerkiksi

 • ammattimainen elintarvikkeiden kuljetus
 • ravintolisien myynti
 • elintarvikkeiden maahantuonti ja maastavienti
 • myyminen verkkokaupassa.

Elintarvikehuoneistolla ei kuitenkaan tarkoiteta alkutuotantopaikkaa.

Uusista elintarvikehuoneistoista tulee tehdä ilmoitus Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon.

Elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä ennen vähittäismyyntiä, tulee hakea elintarvikehuoneiston hyväksymistä. Hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja kutsutaan myös laitoksiksi.