Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Uimarantojen veden laatu

Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen ja talviuimapaikkojen veden laatua.

Yleinen uimaranta on ranta tai talviuintipaikka, jonka ylläpitäjä tarjoaa yleiseen käyttöön. Ylläpitäjä vastaa yleisen rannan siisteydestä ja turvallisuudesta sekä tiedottaa rannan käyttäjille uimaveden laadusta ilmoitustaululla. Suurille yleisille uimarannoille on laadittu uimavesiprofiili ja määritelty uimaveden laatuluokitus neljän aikaisemman vuoden näytetulosten perusteella.

Ranta, jota käytetään virkistäytymiseen jokamiehen oikeuden perusteella, ei ole yleinen uimaranta. Yksityinen, tietyn yhteisön käyttöön tarkoitettu uimaranta, ei ole yleinen uimaranta.

Yleisille uimarannoille ei saa tuoda koiria. Tupakointi on kielletty tupakkalain perusteella toukokuusta syyskuuhun isoilla uimarannoilla (ns. EU-rannat). Pienilläkin uimarannoilla paikan ylläpitäjä voi kieltää tupakoinnin.

Jos epäilet uimavedestä aiheutuvan vaaraa terveydelle, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon ja uimarannan ylläpitäjään.

Uimavesitulokset

Uimarantaveden mikrobiologista laatua tutkitaan 3–4 kertaa uimakauden aikana. Näytteenoton yhteydessä tarkastetaan myös uimarannan sinilevätilanne. Uimarantakohtaiset tulokset julkaistaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla sekä uimarannan ilmoitustaululla.

Yhteenveto uimavesituloksista

Sinilevät eli syanobakteerit

Uimavedessä voi joskus esiintyä sinileviä. Lämmin, tyyni sää ja hyvät ravinneolosuhteet edistävät sinilevien kasvua ja esiintymistä. Sinilevät voivat esiintyä vedessä hippusina tai värjätä veden vihreäksi ja jopa muodostaa veden pinnalle paksuja leväkasaumia. Sinilevätilanne vaihtelee eri vesistöissä. Kukinnan eli sinileväkasaumien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa ja hallita. Tuulet ja virtaukset voivat liikutella sinilevämassaa, joten sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana.

 • Vältä uimista runsaiden sinileväesiintymien aikana – myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita
 • Jos kuitenkin uit, käy suihkussa uimisen jälkeen
 • Älä päästä lapsia tai lemmikkieläimiä rantaveteen leikkimään tai uimaan
 • Vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä
 • Älä käytä sinileväpitoista vettä pesu- tai löylyvetenä
 • Vettä ei suositella syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun.

Sinilevän tunnistaminen

Keppitesti

 • levämassaa voi kokeilla tikun avulla
 • jos se hajoaa hippusina veteen, on kyseessä todennäköisesti sinilevä
 • jos levä taas jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä

Vesilasitesti

 • ota levää sisältävää vettä läpinäkyvään astiaan
 • anna veden seistä hetken astiassa
 • jos levä nousee pintaan, on vedessä oletettavasti sinilevää, koska niiden soluissa on kaasukuplia.

Ilmoitus uudesta uimarannasta

Ylläpitäjän on tehtävä ennen uimarannan käyttöönottoa kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.