Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikkeiden alkutuotanto

Elintarvikkeiden alkutuotannolla tarkoitetaan elintarviketuotannon ensimmäistä vaihetta.

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi

 • maidon- ja munantuotanto
 • lihakarjan kasvatus
 • kalastus ja kalanviljely
 • kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely
 • hunajantuotanto
 • luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily
 • metsästys.

Alkutuotantoon ei sen sijaan kuulu

 • tuotteiden jatkojalostus, esimerkiksi juuston tai hillojen valmistus, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi
 • maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta
 • eläinten teurastaminen.

Alkutuotantoilmoitus

Alkutuotannosta on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Toimijan on myös ilmoitettava oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä sekä toiminnan lopettamisesta.

Alkutuotantoilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä:

 • metsästyksestä
 • luonnonvaraisen riistan luovutuksesta kuluttajalle alkutuotannon tuotteena (nylkemättömänä tai kynimättömänä)
 • luonnonvaraisten kasvien tai sienten keräilystä
 • kasvien ja sienten alkutuotannosta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Lainsäädännön määritelmä alkutuotannolle

Lainsäädännön määritelmän mukaan alkutuotantoa on alkutuotannon tuotteiden tuotanto, kasvatus, viljely sekä sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen (yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002, 3 artikla).

Myös elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan, esimerkiksi laitokseen tai vähittäiskauppaan on alkutuotantoa. Lisäksi elintarvikelain 22 §:n mukaan alkutuotannoksi katsotaan elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.