Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Tietosuoja

Tietosuoja on henkilötietojen suojaa. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista.

Henkilötietoja on käsiteltävä oikein ja tiedot on suojattava asiattomalta käytöltä. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen aina, kun henkilötietoja käsitellään.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilötietoja ovat siten nimen, osoitteen ja henkilötunnisteen lisäksi myös muut henkilöä yksilöivät tiedot, kuten IP-osoitteet, luottokorttinumerot, puhelinnumerot, kiinteistötunnukset, auton rekisterinumero ja valokuvat.

Tarkastuspyyntö

Henkilölle on annettava tieto, että hänen henkilötietojaan tallennetaan henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava muun muassa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, tietojen luovuttamisesta ja rekisteröidyn oikeuksista.

Porvoon kaupunki on laatinut ylläpitämistään henkilörekistereistä rekisteri- ja tietosuojaselosteet, joihin voit halutessasi tutustua.

Alla olevilla lomakkeilla voit pyytää rekisterinpitäjältä tietojesi tarkistusta tai korjaamista. Jos tarkastus tai korjaus evätään, on pyytäjällä oikeus saada tämä vastaus kirjallisena ja perusteltuna.

Tarkistusoikeutta ei pääsääntöisesti voida toteuttaa valtakirjalla. Sosiaalihuollon asiakkaalla ja potilaalla tai hänen laillisella edustajallaan (alaikäisen huoltaja ja aikuisella tuomioistuimen määräämä laillinen edustaja, jolla on oikeus myös terveydellisten asioiden hoitoon) on oikeus tutustua asiakkaasta talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Laillisen edustajan on osoitettava kirjallisesti oikeutensa tiedonsaantiin.

Rekisteritietoja koskevat pyynnöt lähetään postitse Porvoon kaupunki, kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo, tai tuodaan palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B.

Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava (Kompassissa tai postissa).

Tietosuojavastaava

Jos epäilet tietojesi väärinkäyttöä, vuotoa tai vastaavaa, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan. Porvoon kaupungin tietosuojavastaava on lakimies Johanna Päivärinta, tietosuojavastaava@porvoo.fi, puh. 040 741 7383. Tarvittaessa tavoitat myös sijaisena toimivan kaupunginlakimiehen samasta sähköpostiosoitteesta.

Hyödyllisiä linkkejä

Jouduitko tietovuodon tai tietomurron kohteeksi? Saat juuri sinun tilanteeseesi sopivat ohjeet ja palvelut Suomi.fi -palvelusta: