Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Riistan myynti ja käyttö

Riistan alkutuotanto

Metsästys on elintarvikkeiden alkutuotantoa. Luonnonvaraisen riistaeläimen suolistettu, nylkemätön tai kynimätön ruho on alkutuotannon tuote. Nyljettyä tai kynittyä loppuunteurastettua ruhoa tai leikattua lihaa ei enää katsota alkutuotannon tuotteeksi.

Kun luonnonvaraista riistaa myydään tai luovutetaan kuluttajalle tai toimitetaan vähittäismyyntiin alkutuotannon tuotteena, toiminnasta ei tarvitse tehdä alkutuotanto- tai elintarvikehuoneistoilmoitusta, jos myyty, luovutettu tai toimitettu määrä on korkeintaan 1000 jänistä/kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa tai 50 metsäkaurista vuodessa.

Riistan lihan myynti ja elintarvikehuoneistotoiminta

Jos riistaa myydään tai luovutetaan alkutuotannon tuotteena edellä mainittuja määriä enemmän, metsästäjän tai metsästysseuran tulee tehdä toiminnasta elintarvikehuoneistoilmoitus.

Jos luonnonvaraista riistaa loppuun teurastetaan esimerkiksi lahtivajassa ja lihaa myydään tai luovutetaan suoraan kuluttajille tai vähittäismyyntiin, toiminnasta tulee tehdä aina elintarvikehuoneistoilmoitus huolimatta käsiteltävän riistan määrästä. Mikäli suunnittelet riistan lihan myyntiä lahtivajasta kuluttajille tai vähittäismyyntiin, ole yhteydessä elintarvikevalvontaan tarkempien ohjeiden saamiseksi.

  • Metsästäjän tulee pitää kirjaa myydystä luonnonvaraisesta riistasta.
  • Muiden luonnonvaraisten riistaeläinten kuin edellä mainittujen, kuten villisianlihan, on aina oltava tarkastettua, jos sitä toimitetaan vähittäismyyntiin.
  • Tarkastamatonta lihaa ei saa valmistaa tavanomaisessa lahtivajassa tuotteiksi, esimerkiksi jauhelihaksi, makkaroiksi tai säilykkeiksi. Mikäli riistan lihaa halutaan jatkokäsitellä, tulee lahtivajan yhteydessä olla elintarvikehuoneisto, joka täyttää kaikki elintarvikehuoneistoille asetetut vaatimukset.
  • Mikäli luonnonvaraisia hirvieläimiä toimitetaan kokonaisina ruhoina vähittäismyyntiin, vastaanottavalla elintarvikehuoneistolla tulee olla lihan leikkaamiseen soveltuvat tilat.