Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikkeiden kuljetukset

Kuljetusalan toimija on vastuussa siitä, että elintarvikkeet kuljetetaan asianmukaisella kalustolla, jonka rakenteet ja materiaali soveltuvat elintarvikkeiden kuljettamiseen.

Elintarvikekuljetusten vaatimuksia

  • Materiaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä. Kuljetusvälineet tai -säiliöt on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa.
  • Kuljetustiloissa ei saa säilyttää asiaankuulumattomia tarvikkeita.
  • Elintarvikkeet on sijoitettava ja suojattava kuljetusvälineissä siten, että saastumisriski jää mahdollisimman pieneksi.
  • Tuotteet on pidettävä erillään, jos kuljetusvälineitä tai -säiliöitä käytetään elintarvikkeiden lisäksi myös muiden tuotteiden kuljetukseen tai eri elintarvikkeiden kuljetukseen samanaikaisesti.
  • Nestemäisissä, rakeisissa tai jauhemaisissa muodoissa olevat elintarvikkeet on kuljetettava säiliöissä, joissa on oltava selvästi näkyvä ja pysyvä merkintä ”ainoastaan elintarvikkeille”.
  • Elintarvikkeet tulee kuljettaa niille sopivissa lämpötiloissa ja lämpötiloista on pidettävä kirjaa.
  • Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli 2 tuntia kestävät kuljetukset tulee varustaa lämpötilanseurantajärjestelmällä.
  • Pakasteiden kuljetusvälineissä on oltava lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet.

Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen

Elintarvikkeiden ammattimaisesta kuljetustoiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Kuljetustoiminta ilmoitetaan joko omana toimintanaan tai muusta elintarvikehuoneistosta (esim. ravintola) tehtävän ilmoituksen yhteydessä. Yksittäisten ajoneuvojen sijaan tehdään ilmoitus kuljetustoiminnasta kokonaisuutena.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoituksen voi tehdä sähköisessä ilmoituspalvelussa Ilpassa.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää lomakkeen ja toimittaa sen ympäristöterveydenhuoltoon

Ilmoituksen käsittelemisestä peritään maksu.