Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä. Myynti edellyttää myyntipaikan sijaintikunnan myöntämää vähittäismyyntilupaa.

Vähittäismyyntiluvan hakeminen

Myyntilupaa haetaan myyntilupahakemuksella. Hakemukseen tulee liittää kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Elinkeinonharjoittajalla tulee olla edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti.

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Myynnin valvonta

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä valvotaan myyntipaikkoihin tehtävillä tarkastuksilla.

Vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään vuosittainen valvontamaksu ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Ilmoita, jos tiedot muuttuvat

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan saaneen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kunnalle kirjallisesti, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai myynti lopetetaan.

Nikotiinivalmisteiden myynnin vuosittain perittävä valvontamaksu määräytyy vuoden ensimmäisenä kalenteripäivänä voimassa olevan myyntiluvan perusteella. Jos myyntipisteiden lukumäärää haluaa vähentää, tulee siitä tehdä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon vuoden loppuun mennessä, jotta se voidaan ottaa huomioon seuraavan vuoden valvontamaksussa. Ilmoitus tarvitaan aina kirjallisena, jotta muutokset voidaan tehdä valvontarekisteriin.

Maksutaulukko