Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Saavutettavuusseloste

Sivustojamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Porvoon kaupunki pyrkii takaamaan Porvoon verkkosivustojen saavutettavuuden tämän lain mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee seuraavia Porvoon kaupungin sivustoja: Porvoon vesi, Porvoon ympäristöterveydenhuolto ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.

Palvelumme saavutettavuuden tila 

Sivustomme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. 

Palvelumme ei-saavutettava sisältö 

Sivustolle on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi joulukuussa 2021. Seloste on luotu tässä yhteydessä. 

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa: 

  • Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee 
  • Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat 
  • Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat. 

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen 

Sivustojemme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. 

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.  

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.  

Kontrastit 

Sivustoilta löytyy jonkin verran riittämättömiä värikontrasteja muun muassa valikosta, hakukentästä, sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sivuston lomakkeesta. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) 

Tekstin suurentaminen 

Pelkän tekstin suurentaminen 200 % rikkoo näkymän joissakin painikkeissa. (WCAG 1.4.4) 

Otsikot 

Otsikkotasoja ei aina käytetä loogisesti: otsikkotasoja hypätään yli. Toisilleen alisteisia otsikoita on merkitty samoilla otsikkomerkinnöillä, kun taas otsikoita, jotka eivät ole toisilleen alisteisia on esitetty alisteisina. Joillain sivuilla ei ole ollenkaan pääotsikkoa. (WCAG 1.3.1)

Sivuilla on muutama tyhjä otsikkomerkintä. (WCAG 1.3.1)

Joiltain sivuilta puuttuu selventäviä otsikoita, jolloin sisällöt vaikuttavat ohjelmallisesti kuuluvan edellisen otsikon alle. (WCAG 1.3.1)

Porvoon ympäristöterveydenhuollon sivustolla ylätunnisteessa on turhaan otsikkomerkintä. (WCAG 1.3.1) 

Kuvien ja infograafien tekstivastineet 

Joillain kuvilla, kuten korttilinkkien kuvilla ja kuvittavilla ikoneilla, on turhaan tekstivastineet. (WCAG 2.4.4) 

Joillain tunnelmaa luovilla kuvilla on puutteelliset tekstivastineet tai ne puuttuvat kokonaan. (WCAG 1.1.1) 

Kuvalinkkien tekstivastineet 

Joiltain kuvalinkeiltä puuttuu tekstivastine tai tekstivastine kuvaa huonosti linkin kohdetta. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) 

Sivurakenteen ohjelmallinen merkitseminen 

Sivurakenteessa ei ole merkitty päävalikkoa, kielivalikkoa tai sivutuselementtiä ohjelmallisia maamerkkejä käyttämällä eikä samanlaisia elementtejä, kuten useampia navigaatioita, ole nimetty toisistaan erottuvalla tavalla. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) 

Aktiivisen kohteen korostaminen 

Aktiiviset elementit erilaisissa kategoriasuodatuksissa on enimmäkseen korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1) 

Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuus 

Joitakin visuaalisia listoja ei ole merkitty ohjelmallisesti listaksi, kun taas ohjelmallisia listaelementtejä on käytetty kohdissa, jotka eivät ole visuaalisesti listoja. (WCAG 1.3.1) 

Sivustolla käytettyjä sitaatteja ei ole määritetty ohjelmallisesti sitaateiksi. (WCAG 1.3.1) 

Kohdistusjärjestys 

Näppäimistökäytössä kohdistusjärjestys ei ole aina looginen. Ympäristöterveydenhuollon päävalikossa sarkainkohdistusta ei ole rajattu valikkosisältöön, joten kohdistus voi kadota myös näkymättömiin valikon alla olevalle sivulle. (WCAG 2.4.3) 

Sivuotsikot 

Sivujen nimet (title) ovat osittain puutteellisia. (WCAG 2.4.2) 

Linkkien ja painikkeiden merkinnät  

Kaikki ulkopuolisille sivuille vieviä tai liitetiedoston avaavia linkkejä ja painikkeita ei ole merkitty selvästi. Osalta puuttuu visuaalinen merkintä, osalta ohjelmallinen ja osalta molemmat. (WCAG 1.3.1, 2.4.4) 

Linkkien tarkoitus 

Osa sivuston linkkien linkkiteksteistä on turhan pitkiä ja kaikkien linkkien tarkoitus ei selviä linkkitekstistä. (WCAG 2.4.4) 

Päävalikko 

Kohdistusjärjestys on epälooginen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) 

Päävalikon aktiivinen valinta ei välity ruudunlukijalle. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) 

Kielivalikko 

Kielivalikko on nimetty suomeksi, jolloin suomea ymmärtämätön ruudunlukijakäyttäjä ei saa siitä selvää. Kielten lyhenteet saattavat olla hankala hahmottaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2) 

Haku 

Hakutulosten sivun sivutuselementtiä ei ole ryhmitelty maamerkillä eikä sitä ole nimetty. Sivujen kohdalla luetaan vain numero. (WCAG 1.3.1, 2.4.4) 

Haun paikanvaraajatekstin ja hakukentän kontrastisuhde taustaan nähden on liian matala. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) 

Haitarielementit 

Haitariotsikoille annetut otsikkomerkinnät eivät lukeudu ruudunlukijalla. Haitarin laajentamista ja sulkemista visuaalisesti kuvaavat plus- ja miinusmerkit luetaan turhaan ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 4.1.2) 

Korttilinkit 

Korttilinkeissä ei ole kerrottu, jos ne vievät ulos sivustolta. (WCAG 2.4.4) 

Häiriötiedote 

Hyppylinkki hyppää häiriötiedotteen ohi ja häiriötiedotteen otsikkotaso on epälooginen. (WCAG 1.3.1) 

Evästepalkki 

Kun evästepalkki on sivulatauksen yhteydessä heti näkyvissä, siihen ei joillakin ruudunlukijoilla viedä automaattisesti kohdistusta. Tässä tilanteessa evästepalkkiin pääsee ainoastaan sarkainselauksella (selaamalla sivua taaksepäin), mikä tekee siitä vaikeasti löydettävän. (WCAG 2.4.3) 

Evästepalkissa on erityisesti haasteita ruudunlukijakäyttäjille: Logolinkillä ei ole sen kohteesta kertovaa tekstivastinetta. Evästeiden hyväksymisalue on nimetty vain englanniksi. Näytä tiedot -näkymässä ei kerrota ohjelmallisesti, mikä on valittu ja haitaripainikkeet luetaan vain painikkeena. Valintaelementteihin ei ole yhdistetty tietoa (nimilappuja) siitä, mitä niillä valitaan. Haitariotsikoiden perässä olevaa lukua ei ole selitetty ruudunlukijakäyttäjälle eikä näkevälle käyttäjälle. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.1.2, 4.1.2) 

Evästepalkissa on liian matala kontrastisuhde muun muassa tekstin ja taustan välillä sekä liukupainikkeissa. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) 

PDF-tiedostot 

Suurin osa PDF-tiedostoista ei ole saavutettavia. Dokumenteilla ei ole nimeä (title) eikä kielimääritystä, kuvilla ei ole tekstivastineita, sisällössä ei ole otsikkorakennetta ja osalla tekstistä on liian matala kontrasti taustaan nähden. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 2.4.2, 3.1.1) 

Audio ja video 

Joillain videoiden kehyksiltä puuttuu nimi ja näin ollen tieto, että kyseessä on video. (WCAG 1.1.1, 1.3.1) 

Joistain videoista puuttuu kuvailutulkkaus, audio tai tekstimuotoisen sisällön tarjoaminen myös audiomuodossa. (WCAG 1.2.1, 1.2.2)  

Joissain videoiden teksteissä on liian matala kontrasti taustaan nähden. (WCAG 1.4.3)

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palautelomake 

Käyttäjätietoja pyytäviä lomakekenttiä ei ole määritelty ohjelmallisesti automaattista täydennystä varten. (WCAG 1.3.5) 

Pakollisten lomakekenttien pakollisuus ja virheviestit ovat englanniksi. (WCAG 3.3.1)

2. Kohtuuton rasite 

Ei lisättäviä kohtia  
 

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske karttoja, ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita eikä ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja. 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen 

Tämä seloste on laadittu 22.12.2021. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. 

Ota yhteyttä sähköpostilla

Porvoon kaupungin verkkosivustojen saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Porvoon kaupunki.  

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista. 

Täytäntöönpanomenettely 

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.  

Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi  

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.