Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

En verksamhetsutövare i livsmedelsbranschen ska följa livsmedelslagstiftningen i sin verksamhet. Verksamhetsutövaren ansvarar för livsmedlets säkerhet.

 • Verksamheten ska vara registrerad hos livsmedelstillsynen, t.ex. i verksamhetsutövarens hemkommun.
 • Utöver detta ska verksamhetsutövaren när hen rör sig till andra orter informera den lokala livsmedelstillsynen om försäljningen/serveringen senast fyra vardagar i förväg. Arrangören av den offentliga tillställningen kan anmäla livsmedelsförsäljarna genom en gemensam anmälan eller så kan varje försäljare själv anmäla sin försäljning.
 • Försäljarens namn ska finnas synligt för kunderna. Detsamma gäller för senaste Oiva, om försäljningsstället har granskats med en Oiva-inspektion.

Egenkontroll

 • Vid utomhusförsäljning får mat i regel endast tillredas för servering på plats, inte för att förpackas eller säljas någon annanstans.
 • Försäljningsstället ska ha ett egenkontrollsystem som man följer. Register på kontroller av livsmedlens temperaturer etc. måste föras.
 • Personer som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel i livsmedelslokalen måste ha ett hygienpass. Hygienpassen ska finnas tillgängliga för granskning eller så måste verksamhetsutövaren ha bokföring över dem vid försäljningsstället.
 • Verksamhetsutövaren ansvarar även för att nödvändiga utredningar över hälsotillstånd har gjorts och att bokföringen för dessa finns tillgänglig.
 • Verksamhetsutövaren ska ta hand om försäljningsprodukternas förpackningspåskrifter (svenska och finska i tvåspråkiga kommuner) och om den information som ska lämnas om produkterna som erbjuds.
 • Rätt temperatur och tid för förvaring, försäljning och servering av livsmedlen måste säkerställas. För lättfördärvliga livsmedel ska det finnas en lämplig kyl eller frys, eller annan kylförvaring som är godkänd av livsmedelsmyndigheten.

Allmän hygien

 • Serverings-/försäljningsstället ska ha ett dammfritt underlag, (t.ex. presenning etc. om det finns risk för att damm stiger upp från marken på produkternas yta med vinden eller stegen under försäljningen.)
 • Livsmedlens försäljningsställe ska ha skärmtak och ett tillräckligt högt försäljningsbord. Bordsmaterialet ska vara lätt att hålla rent. Utöver försäljnings- eller serveringsstället ska hanteringen av oskyddad mat skyddas från sidorna (försäljningstält eller liknande).
 • Matuppvärmningsenheten (grill, paellapanna etc.) ska vara försedd med plexiglas eller annat liknande skydd i kundens riktning, eller så ska enheten placeras tillräckligt långt bort från kunden.
 • Oförpackade produkter (med undantag för färska bär och grönsaker) får endast ställas fram i en slutbar försäljningsvitrin eller liknande försäljningsutrustning (eller under t.ex. kakkupor).
 • Livsmedlens transportlådor eller förpackningar får inte förvaras på marken utan underlag.
 • Om oförpackat, lättfördärvligt livsmedel hanteras på försäljningsstället ska det finnas en varmvattenbehållare med kran, flytande tvål och engångshanddukar för att tvätta händerna. För övrig försäljning måste det finnas handrengöringsmöjligheter (t.ex. desinficerande handdukar eller vatten i en dunk, flytande tvål och engångshanddukar).
 • Försäljare som hanterar oförpackad mat ska endast använda en toalett avsedd för livsmedelsarbetare.

Vatten- och avfallshantering

 • Hushållsvatten som används vid försäljningsstället ska tas från köksutrymmen eller ett tappställe avsett för detta ändamål.
 • Det måste finnas en plats för att tvätta maskiner och redskap, eller så måste en tillräcklig mängd rena redskap tas med för försäljningsdagen.
 • Försäljningsområdet ska hållas rent. Det ska finnas en avfallsbehållare med lock vid försäljnings- eller serveringsstället.
 • Verksamhetsutövarna ska se till att avfall och avloppsvatten transporteras till lämpliga uppsamlingsställen.