Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Bostadsbolag kan ansöka av kommunen tillstånd att förbjuda tobaksrökning på balkonger till lägenheter, på den gårdsplan lägenheten använder samt inne i lägenheten.

Tilläggsuppgifter

Ansökan om förbud mot tobaksrökning

Tobakslagen ger bostadsbolagen rätt att ansöka om tillstånd att förbjuda tobaksrökning på en balkong som hör till en lägenhet, på gårdsplan som används av lägenheten och även inne i lägenheten.
Förbudet ges av kommunens myndighet på basen av bostadsbolagets ansökan som har som grund ett majoritetsbeslut i bostadsbolagets bolagsstämma. En enskild invånare kan inte ansöka om förbud mot tobaksrökning hos en myndighet.

Förbud mot tobaksrökning och begränsningar