Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Kommunen beviljar tillstånd för försäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor i detalj- och partihandeln. Tillståndet är specifikt för försäljningsstället och tillståndsinnehavaren. Försäljningen övervakas med inspektionsbesök.

Ansökan om tillstånd för detalj- och partihandel

Ansökan om försäljningstillstånd görs på Valviras webbplats via e-tjänsten. Från e-tjänsten styrs ansökan för att handläggas av miljöhälsovården.

Ett villkor för beviljande av tillståndet är en skriftlig plan för egenkontroll.

Innehavaren av försäljningstillstånd för tobak kan förutom tobaksprodukter även sälja nikotinpreparat genom att göra en skriftlig anmälan till miljöhälsovården.

En avgift tas ut för handläggning av ansökningar och anmälningar.

Försäljarna av tobaksprodukter ska förutom försäljningstillstånd ha de identifieringskoder som spårbarhetssystemet förutsätter. Koderna ansöks på webbplatsen ID Issuer Suomi.

Tillsyn av försäljningen

Detalj- och partihandel av tobaksprodukter och nikotinvätskor övervakas med inspektioner på försäljningsställena. En årlig tillsynsavgift tas ut av innehavare av detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd enligt miljöhälsovårdens avgiftstaxa.

Meddela om uppgifterna ändras

Valvira upprätthåller register över försäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor. En näringsidkare som har fått tillstånd ska skriftligt meddela kommunen om de uppgifter hen uppgett i tillståndsansökan ändras eller om försäljningen upphör.

Den årliga tillsynsavgiften som tas ut för försäljning av tobak och nikotinvätskor bestäms årets första kalenderdag på basis av gällande försäljningstillstånd. Om man vill minska antalet försäljningspunkter ska en skriftlig anmälan göras till miljöhälsovården före slutet av året så att det kan beaktas i tillsynsavgiften för följande år. En anmälan ska alltid vara skriftlig så att ändringarna kan göras i tillsynsregistret.