Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Miljöhälsovården övervakar evenemangen enligt tillsynsplanen. Med tillsyn av offentliga tillställningar främjar vi säkerheten och förebygger sanitära olägenheter som orsakas av avfallshantering och hygieniska omständigheter.

Gör anmälan om ett publikevenemang

Att observera vid publikevenemang

Avfallshantering

 • Den som arrangerar enoffentlig tillställning bör ordna insamling av avfall och övrig avfallsservice.
 • Det ska finnas tillräckligt med avfallskärl.
 • Avfallet ska i mån av möjlighet sorteras i separata avfallskärl för återvinning.
 • Avfallskärlen ska placeras och skötas så att de inte ger upphov till lukt eller annan sanitär olägenhet, samt att djur inte kan komma in i kärlen.
 • Vid tömning av avfallskärlen bör man beakta eventuellt skadligt avfall som inte hör dit.
 • Tillställningens arrangör ansvarar för städningen under och efter tillställningen. Städskyldigheten berör både evenemangsområdet och området i omedelbar närhet av det ifall det är nedskräpat på grund av tillställningen.

Toaletter

 • Vid en stor allmän tillställning ska det finnas tillräckligt med ändamålsenligt utrustade toaletter för män och kvinnor.
 • Toaletterna ska placeras ändamålsenligt på olika ställen på evenemangsområdet. Se till att det finns tydliga skyltar.
 • Ordna möjlighet att tvätta och desinficera händerna.
 • Toaletterna ska tömmas och städas ändamålsenligt.
 • Torrtoaletter ska placeras på ett tätt underlag så att de inte ger upphov till sanitära olägenheter på grund av lukt, förorening av hushållsvatten eller marken.
 • Ombesörj tillräcklig ventilation, lukten från en toalett får inte spridas till andra lokaler.
 • Försäljare som hanterar oförpackade livsmedel ska anvisas till en toalett som endast är avsedd för livsmedelsarbetare. Beakta möjlighet att tvätta händerna.

Anvisning för uppskattning av tillräckligt antal toaletter:

Försäljning och servering av livsmedel

Ifall det förekommer servering eller försäljning av livsmedel vid tillställningen ska arrangören lämna in en lista över livsmedelsaktörer som deltar i tillställningen. Anmälan ska vara framme minst fyra dygn före tillställningen. Ur anmälan ska minst framgå namn, FO-nummer, livsmedel och kontaktuppgifter på den aktör som säljer eller serverar livsmedel.

Yrkesmässiga livsmedelsförsäljare kan även göra anmälan själv om livsmedelsförsäljning och hantering av livsmedel vid tillställningen.

Läs mer om tillfällig försäljning av livsmedel:

Hushållsvatten

För tillredning av livsmedel, tvätt av händer samt rengöring av redskap och livsmedel ska man använda kommunalt vattenledningsvatten eller annat vatten som uppfyller kvalitetskraven för hushållsvatten.

Rökning

I tillställningar som ordnas utomhus är rökning förbjuden vid skyddstak, läktare och andra utrymmen som är avsedda för publiken att ta del av tillställningen.

Arrangören kan tillåta rökning i ett separat rökutrymme varifrån tobaksröken inte får spridas till de utrymmen där rökning är förbjuden.

Rökområden och -förbud ska märkas ut tydligt.

Följ Valviras anvisning:

Vilka andra saker bör du beakta då du ordnar offentliga tillställningar?

Att ordna ett evenemang förutsätter i allmänhet olika tillstånd och anmälningar även till andra myndigheter såsom polisen, räddningsmyndigheterna och miljöskyddskyddsmyndigheterna samt tillstånd av markägaren.

En del av kommunerna som hör till Borgå miljöhälsovårds verksamhetsområde har sammanställt information på sina egna webbplatser om att ordna offentliga tillställningar.