Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Livsmedelstillsyn

Livsmedelstillsynen övervakar livsmedlens primärproduktion, tillverkning, import och export, marknadsföring, transport, förvaring i butiker, servering och övrig överlåtelse. Livsmedelstillsynen övervakar även tillverkning och import av samt partihandel med livsmedelskontaktmaterial.

Miljöhälsovården i Borgå har som uppgift att övervaka livsmedelslokaler i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Konsument

Livsmedelstillsynens uppgift är att skydda konsumenten mot sanitära olägenheter orsakade av livsmedel och ekonomiska förluster.

Du kan kontakta livsmedelstillsynen till exempel

  • om du har något att anmärka om livsmedelskvalitet, förpackningspåskrifter eller verksamheten i ett livsmedelsföretag
  • om du vill ha mer information om livsmedelstillsyn eller livsmedel
  • vid misstanke om matförgiftning

Företagare

Kontakta livsmedelstillsynen till exempel om

  • du startar en livsmedelslokal eller om dess verksamhet ändras
  • du avbryter eller lägger ned verksamheten i livsmedelslokalen
  • du ska sälja eller servera livsmedel från en mobil livsmedelslokal
  • du planerar att importera eller exportera livsmedel
  • du planerar starta verksamhet med livsmedelskontaktmaterial
  • du misstänker att din produkt har orsakat en kund matförgiftning
  • du vill ha mer information om livsmedelstillsyn eller livsmedel.

Aktörerna inom livsmedelsbranschen ska försäkra sig om att alla produktions-, förädlings-, och distributionsskeden uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Aktörerna inom livsmedelsbranschen ska känna till hälsoriskerna i sin verksamhet och de kritiska punkterna med tanke på livsmedelssäkerheten.

Oiva-rapporter

Oiva-rapporten är en handling som offentliggörs och berättar om myndighetsinspektioner av livsmedelslokaler. Den berättar för konsumenten vilka observationer som gjorts under inspektionerna, såsom företagets hygieniska nivå och produkternas säkerhet.

Livsmedelsverket

På Livsmedelsverkets webbplats finns mycket information om livsmedel och livsmedelstillsyn.

Lagstiftning

På jord- och skogsbruksministeriets webbplats finns en förteckning över livsmedelslagstiftningen.