Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Med primärproduktion av livsmedel avses den första fasen av livsmedelsproduktionen.

Primärproduktion är till exempel

• mjölk- och äggproduktion
• uppfödning av köttboskap
• fiske och fiskodling
• odling av grönsaker och frukter samt säd och frön
• honungsproduktion
• plockning av vilda bär och svampar
• jakt.

Primärproduktionen omfattar däremot inte

• fortsatt förädling av produkter. Till exempel tillverkning av ost eller sylt, skalning av grönsaker, rensning av fisk på land eller fileing av fisk
• transport av mjölk från primärproduktionstället
• slakt av djur.

Anmälan om primärproduktion

Anmälan om primärproduktion ska göras till miljöhälsovården. Aktören ska även anmäla väsentliga ändringar om verksamheten avbryts i över ett år och om nedläggning av verksamheten.

Anmälan om primärproduktion behöver emellertid inte göras för:

  • jakt
  • överlåtelse av vilt till konsument som primärprodukt (inte flådd eller plockad)
  • insamling av vilda växter eller svampar
  • primärproduktion av växter och svampar om aktören är en privatperson eller om verksamheten inte anses vara utövande av näring.

Lagstiftningens definition om vad primärproduktion är

Enligt definitionen i lagstiftningen handlar primärproduktionen om primär produktion av produkter, uppfödning, odling samt skörd, mjölkning och alla faser inom djurproduktionen innan slakt. Den inkluderar även jakt, fiske och insamling av vilda produkter (allmän förordning om livsmedel, (EG) nr 178/2002, artikel 3).

Även transporten av levande djur och andra produkter än mjölk i primärproduktionen till följande hanteringsställe i livsmedelskedjan, till exempel en anläggning eller detaljhandel, tillhör primärproduktionen. Enligt 22 § i livsmedelslagen anses som primärproduktion sådan överlåtelse av primärprodukter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten från producenten direkt till konsumenten.