Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Försäljning och användning av vilt

Primärproduktion av vilt

Jakt är primärproduktion av livsmedel. Kroppen av ett frilevande villebråd som tagits ur, inte har flåtts eller plockats räknas som en primärprodukt. En färdigslaktad kropp som är flådd och plockad eller skuret kött anses inte vara en primärprodukt.

När frilevande vilt säljs eller överlåts till konsument eller levereras till detaljförsäljning som primärprodukter behöver man inte göra en anmälan om primärproduktion eller livsmedelslokal. Detta gäller om man sålt, överlåtit eller levererat högst 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 30 hjortdjur eller 50 rådjur per år.

Försäljning av viltkött och verksamhet i livsmedelslokal

Ifall vilt säljs eller överlåts som primärprodukter i större mängder än ovan ska jägaren eller jaktföreningen göra anmälan om livsmedelslokal för verksamheten.

Ifall frilevande vilt slutslaktas till exempel i ett slaktskjul och köttet säljs eller överlåts direkt till konsumenten eller till detaljförsäljning ska anmälan om livsmedelslokal alltid göras oberoende av mängden vilt som hanteras. Om du planerar försäljning av viltkött från ett slakthus till konsumenten eller till detaljförsäljning ska du kontakta livsmedelstillsynen för noggrannare anvisningar.

  • Jägaren ska föra bok över försäljning av frilevande vilt.
  • Annan frilevande vilt än de ovannämnda, exempelvis vildsvinskött ska alltid vara kontrollerat om det levereras till detaljförsäljning.
  • I ett vanligt slaktskjul får man inte tillverka produkter som till exempel köttfärs, korvar eller konserver av okontrollerat kött. Ifall man vill vidareförädla viltköttet måste det finnas en livsmedelslokal i anslutning till slaktskjulet som uppfyller alla krav för en livsmedelslokal.
  • Ifall hela kroppar av frilevande hjortdjur levereras till detaljförsäljning måste den mottagande livsmedelslokalen ha utrymmen som är lämpliga för styckning av köttet.