Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Misstanke om matförgiftning

Anmäl misstanke om matförgiftning till miljöhälsovården. Du kan även anmäla brister du observerat i livsmedel eller livsmedelshygien.

Med matförgiftning avses en sjukdom eller förgiftning som orsakats av livsmedel eller hushållsvatten. Orsaken till matförgiftning är vanligen mikrober (bakterier eller virus) eller toxiner som en mikrob producerar. De vanligaste symtomen på matförgiftning är illamående, kräkningar, magont, diarré och feber. Hur snabbt symtomen uppkommer varierar. Vid matförgiftning orsakad av toxiner uppkommer symtomen vanligen inom några timmar efter intaget av den olämpliga maten eller vattnet. Symtom orsakade av bakterier (till exempel salmonella, campylobacter) eller virus (till exempel norovirus) uppkommer ofta först efter 1–5 dagar efter måltiden.

Kund

Ifall du misstänker att du fått matförgiftning, anmäl saken så snabbt som möjligt till hälsoinspektören. När du har fått symtom ska du tänka efter vad du har ätit och spara eventuell mat som finns kvar.

Meddela även genast företaget inom livsmedelsbranschen om matförgiftningsmisstanken så att de utan dröjsmål kan vidta nödvändiga åtgärder. Vid behov gör hälsoinspektören en inspektion i företaget inom livsmedelsbranschen och tar prover.

Ifall matförgiftningssymtomen är allvarliga eller varar över ett dygn ska du kontakta hälsovårdscentralen. Berätta för läkaren att du misstänker att magåkomman har orsakats av mat eller dricksvatten.

Aktör inom livsmedelsbranschen

Aktören har skyldighet att anmäla misstanken om matförgiftningsfallet till hälsoinspektören. Anmälningen ska göras utan dröjsmål.

Ifall det finns kvar av produkten bör den förvaras och vid behov nedfrysas för laboratorieundersökningar. Olika maträtter ska inte kombineras så att de utgör ett prov och provtagningsmängden ska vara tillräcklig, 200–300 gram/livsmedel.

Anmälan om misstanke om hälsorisk av vatten eller livsmedel ska även alltid anmälas till hälsoinspektören.

Att göra anmälan

Du kan anmäla misstanke om matförgiftning:

med den elektroniska blanketten

till miljöhälsovårdens servicenummer

per e-post till

Tillsynsområdet för miljöhälsovården i Borgå omfattar Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Information om livsmedelsmyndigheter på andra områden finns på Livsmedelverkets webbplats.

Övriga klagomål om livsmedel

Du kan även kontakta livsmedelstillsynen om du observerar faktorer som utgör en risk för livsmedel på ett försäljnings- eller serveringsställe (bland annat felaktig hantering av livsmedel, för hög förvaringstemperatur, ett livsmedelsföretag där det är smutsigt och oordning).

Du kan anmäla misstanke om matförgiftning till miljöhälsovårdens servicenummer

per e-post till

Tillsynsområdet för miljöhälsovården i Borgå omfattar Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Information om livsmedelsmyndigheter på andra områden finns på Livsmedelverkets webbplats.

Läs mera