Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Tillfällig försäljning och i synnerhet utomhusförsäljning är vanligen mer riskfyllt än motsvarande verksamhet inomhus i fasta livsmedelslokaler.

Aktören bör försäkra sig om produkternas säkerhet under alla omständigheter, och det går inte att undvika skyldigheten genom att hänvisa till omständigheterna. Om det finns speciella risker i anknytning till verksamheten till exempel hantering av ett lättfördärvligt livsmedel, ska det beaktas i kraven av omständigheterna och hanteringen. Livsmedelstillsynsmyndigheten bedömer i sista hand om verksamheten uppfyller kraven.

Försäljning och servering utan anmälan

En privatperson, förening eller motsvarande behöver inte göra anmälan om tillfällig försäljning eller servering med liten risk, till exempel korvgrillning, kaffeservering eller försäljning av pepparkakor. Likaså är pop-up restaurangverksamhet möjlig under vissa förutsättningar.


Dessutom får en privatperson sälja bär, svampar och örter hemma och på torget eller leverera till lokal detaljförsäljning och en husbehovsodlare får sälja sina produkter utan anmälan.

Anvisningar för tillfällig försäljning av livsmedel

Bekanta dig med anvisningarna om tillfällig försäljning av Borgå miljöhälsovård innan försäljningen eller serveringen.

Yrkesmässig aktör

Försäljning från en mobil försäljningsanläggning förutsätter registrering av verksamheten, det vill säga att anmäla verksamheten till livsmedelstillsynen.

När den mobila livsmedelslokalen har registrerats i hemortens livsmedelstillsyn kan aktören utöva försäljning eller servering även på andra orter på för verksamheten lämpliga försäljningsområden utomhus. Tillstånd av markägaren behövs för verksamheten. Livsmedelstillsynsmyndigheter på andra tillsynsområden ska meddelas om saken minst fyra dagar tidigare.

På Borgå miljöhälsovårds tillsynsområde (Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo) kan anmälan göras med blanketten meddelande om försäljning av livsmedel.


Om du har en registrerad fast livsmedelslokal inom Borgå miljöhälsovårds område, till exempel en restaurang och du vill tillfälligt även servera på andra ställen ska du kontakta hälsoinspektören.


Stora publikevenemang

En stor offentlig tillställning är ett evenemang som förutspås ha minst 500 besökare samtidigt.