Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Kontaktuppgifter

Miljöhälsovårdens kontor

Hälsoskyddets delområden och ansvariga personer

Miljöhälsovårdens servicetelefon 040 168 8844 kl. 912

Ansökan om tobaksförbud och anmälan enligt hälsoskyddslag, regelbunden granskning

 ( regelbunden granskning bl.a. inkvarteringsutrymmen, idrottslokaler, skönhetssalonger, allmän bastu, serviceboenden)

Mona Savikko

Hälsoinspektör

Tiina Kosonen

tf. Hälsoinspektör

Bostadsgranskningar, hälsosam inomhusluft och livsmiljö, regelbunden granskning

(skolor och daghem)

Jekaterina Juselius

Hälsoinspektör

Hushållsvatten och badvatten, sanitära olägenheter i miljön

Maarit Lönnroth

Hälsoskyddsplanerare

Hanna Sivén

Hälsoskyddsplanerare

Skadedjur, gnagare, skadeinsekter

Mona Savikko

Hälsoinspektör

Tiina Kosonen

tf. Hälsoinspektör

Fartygsgranskningar

Mona Savikko

Hälsoinspektör

Provtagning, hushållsvatten, badvatten, renhetsprov

Chef för miljöhälsovården

Tiina Tiainen

Stadsveterinär-hygieniker, Miljöhälsovårdschef

Miljöhälsovårdens byrå

Öppet med tidsbeställning kl. 915

Livsmedelstillsynens delområden och ansvariga personer

Miljöhälsovårdens servicetelefon 040 168 8844 kl. 912

Tillstånd och anmälningsärenden:

livsmedelslokal, försäljning av tobak och nikotinpreparat, försäljning av nikotiinersättningsprodukter

Kirsi Räty

Hälsoinspektör

Nina Waldvogel

Hälsoinspektör

  • Kirsi Räty (Borgå, Mörskom, Pukkila)
  • Nina Waldvogel (Askola, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo)

Livsmedelslokal – anläggning

Cecilia Blomgren

Stadsveterinär-hygieniker

Sonja Kolehmainen

Stadsveterinär

Inspektioner i livsmedelslokaler och tillsyn av försäljningen av nikotinersättningspreparat. Misstanke om matförgiftning och övriga anmärkningar över livsmedel och livsmedelslokaler, tillfällig livsmedelsförsäljning.

Saila Piispa

Hälsoinspektör

Heidi Vornanen

Hälsoinspektör

Katri Paajanen

Hälsoinspektör

Päivi Puurunen

Hälsoinspektör

Johanna Vattulainen

Hälsoinspektör

Provtagning, livsmedel, renhetsprov

Kirsi Oittinen

Provtagare

Chef för livsmedelstillsynen

Seija Heikkinen

Stadsveterinär-hygieniker, Chef för livsmedelstillsynen

Miljöhälsovårdens byrå

Öppet med tidsbeställning kl. 9 – 15

Veterinärtjänster, mottagning, veterinärjour, djurskydd, hittedjur