Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Nikotinpreparat får förutom i apotek även säljas i detaljhandeln, kiosker, servicestationer och förplägnadsrörelse där det säljs tobak. Försäljning förutsätter detaljhandelstillstånd av den kommun där försäljningsstället ligger.

Ansökan om detaljhandelstillstånd

Ansökan om försäljningstillstånd ska göras skriftligt. Till ansökan bifogas en plan för egenkontroll. Näringsidkaren bör att förutsättningar att förvara och sälja preparaten enligt läkemedelslagen.

En avgift tas ut för handläggning av ansökan.

Tillsyn av försäljningen

Detaljförsäljningen av nikotinpreparat övervakas med inspektioner på försäljningsställena.

En årlig tillsynsavgift tas ut av innehavare till detaljhandelstillstånd enligt miljöhälsovårdens avgiftstaxa.

Meddela om uppgifterna ändras

En näringsidkare som har fått detaljhandelstillstånd ska skriftligt meddela kommunen om de uppgifter man uppgett i tillståndsansökan ändras eller om försäljningen upphör.

Den årliga tillsynsavgiften som tas ut för försäljning av nikotinpreparat bestäms årets första kalenderdag på basis av gällande försäljningstillstånd. Om man vill minska antalet försäljningspunkter ska en skriftlig anmälan göras till miljöhälsovården före slutet av året så att det kan beaktas i tillsynsavgiften för följande år. En anmälan ska alltid vara skriftlig så att ändringarna kan göras i tillsynsregistret.

Avgiftstabell