Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Livsmedelsföretag

Med en livsmedelslokal avses en byggnad eller lokal där livsmedel som är avsedda för försäljning eller överlåtelse tillverkas, förvaras, transporteras, saluförs, serveras eller hanteras på annat sätt. En livsmedelslokal kan också vara virtuell.

Ett livsmedelsföretag är ett företag vars verksamhet går ut på vilka olika skeden som helst i produktion, förädling eller distribution av livsmedel. Verksamheten i ett livsmedelsföretag behöver i allmänhet en fysisk plats. I lagstiftningen kallas en sådan plats för livsmedelslokal. En livsmedelslokal kan också vara virtuell, till exempel en webbutik för livsmedel.

Livsmedelslokaler är till exempel

 • platser där livsmedel tillreds
 • mataffärer
 • kiosker
 • kaféer
 • restauranger
 • barer
 • personalmatsalar
 • torgförsäljningstält och -vagnar.

Verksamhet i livsmedelslokal är också till exempel

 • yrkesmässig transport av livsmedel
 • försäljning av kosttillskott
 • import och export av livsmedel
 • försäljning i webbutik.

Med livsmedelslokal avses ändå inte en primärproduktionsplats.

Nya livsmedelslokaler ska anmälas till miljöhälsovården i Borgå.

En aktör inom livsmedelsbranschen som utövar hantering av livsmedel från djur innan detaljförsäljning ska ansöka om godkännande av livsmedelslokalen. Godkända livsmedelslokaler kallas även för anläggningar.