Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Veterinärjour

Veterinärjouren fungerar utanför tjänstetid dygnet runt vardagar och veckoslut. Veterinärjourens servicenummer är avgiftsbelagd.

Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Sibbo och Vanda

Servicenumret till jourhavande veterinär

Välj 1: Smådjur
Välj 2: Stordjur

Journumret är i bruk
– vardagar kl. 16-08
– veckoslut fre kl. 16 – må kl. 08

Jouren utanför tjänstetid endast avsedd för patienter som behöver brådskande veterinärhjälp och som inte kan vänta till nästa vardag. Den vård som ges under jourtid är närmast att betrakta som första hjälpen.

Miljöhälsovården vid Borgå stad har ett joursammarbete med Vanda stad. Till verksamhetsområdet hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo och Vanda.

Vanda stad ansvarar för veterinärjouren gällande smådjur och Borgå stad ansvarar för områdets veterinärjour i fråga om stordjur.

Stadsveterinärens mottagning i Vanda

(nära köpcentret Jumbo, ingång mellan Elantovägen 3 och 5)

Om jourhavande veterinären är upptagen med en åtgärd, förenas samtalet till svararen, där man kan lämna ett röstmeddelande. Berätta ditt namn, telefonnummer, djurart samt kort behovet av vård.

Efter att samtalet kopplats till jourhavande veterinären eller telefonsvararen debiteras utöver lokal- eller mobilnätsavgiften en avgift per minut. I priset ingår 24 % mervärdesskatt.

Smådjur:
Vardagar och veckoslut kl. 7–22; 2,04 € / min
Nattetid kl. 22–7: 4,04 € / min

Stordjur:
Alltid utanför tjänstetid 2,04 € / min

Mottagningarnas telefonnummer är i bruk vardagar kl. 8–16.

Mörskom och Pukkila

Servicenumret till jouren på Saaris klinik

Helsingfors universitets djurklinik i Saaris ansvarar för veterinärjouren gällande smådjur och stordjur i Mörskom och Pukkila.

Vardagar börjar jourtiden kl. 16.15 och slutar följande morgon kl. 8.
På veckosluten börjar jourtiden fredagar kl. 16.15 och slutar på måndag morgon.
Efter mottagningstiden på morgonen (kl. 9) styrs samtalen till jouren. 

Joursamtalens prislista:
kl.08–22   2,00 eur/min+lna 
kl. 22–08  3,85 eur/min+lna 

Journumret är endast avsett för akut veterinärvård.