Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Djurskydd

Du kan ta kontakt med djurskyddsmyndigheterna, om du misstänker att djur behandlas eller vårdas bristfälligt.

Djurskyddsanmälan

Djurskyddsanmälningen ska främst göras per e-post.

Tillsynsveterinärernas telefontid är vardagar kl. 9.00-10.00. I akuta fall under tjänstetid, lämna meddelande på telefonsvararen.

I nödsituationer utanför tjänstetid kan du ta kontakt med den dejourerande veterinären eller med polisen. Nödsituation innebär att djuret är i omedelbar livsfara.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • exakt adress där djuret hålls
  • djurägarens namn och telefonnummer (om man känner till dem)
  • kort beskrivning av situationen

Anmälarens kontaktuppgifter behandlas konfidentiellt och de ges inte till objektet för anmälan.

Skällande hundar, tvister relaterade till djurhandel och andra ärenden som orsakar olägenheter till människor är inte djursskyddsärenden. När det gäller ordningsproblem bör man i första hand sträva efter att själva lösa problemet med den som orsakar olägenheten eller med husbolaget. Om djuret orsakar direkt fara åt männsikor i sin omgivning, ta kontakt med polisen. Polisen övervakar efterföljandet av ordningslagen.

Djurskyddsinspektion

Behöriga myndigheter i djurskyddsärenden är tillsynsveterinären, stadsveterinären och polisen, som alla har laglig rätt att genomföra en djurskyddsinspektion.

Inspektionerna görs ordning beroede på hur brådskande anmälan är.

Syftet med djurskyddsarbetet är att säkerställa att djur behandlas väl och att övervaka att djurhållningen sker enligt lagen. Djurskyddstillsynen grundar sig på djurskyddslagen (247/1996) och de förordningar och beslut som getts med stöd av lagen.