Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Tillsyn av tobakslagen och nikotinpreparat

Kommunens uppgifter omfattar tillsynsärenden i anslutning till försäljning av tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat samt rökningsförbud och -begränsningar.

Det allmänna målet för tobakslagen är att skydda befolkningen mot sanitära olägenheter av rökning.

Målet med tillståndsplikt för försäljning av tobak, nikotinvätskor och nikotinpreparat är att minska rökningen och minderåriga personers tillgång till tobaksprodukter. Samtidigt försöker man förhindra olagligt importerade och förbjudna tobaksprodukter från att spridas via lagliga distributionskanaler.

Tobakslagen ger bostadsbolag rätt att ansöka om rökförbud på balkongerna, utomhusområden som används av lägenheterna och inne i lägenheterna. Dessa förbud bestäms av den myndighet i kommunen som övervakar tobakslagen på ansökan av en bostadssammanslutning.