Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Livsmedlens förpackningspåskrifter

Syftet med föreskrifterna som gäller uppgifter om livsmedel är att upplysa konsumenten samt skydda från hälsorisker och ekonomiska förluster. En aktör inom livsmedelsbranschen ansvarar för informationen som meddelas om ett livsmedel. Påskrifterna ska vara sanningsenliga och får inte vilseleda konsumenten.

Livsmedel som marknadsförs i Finland ska ha obligatoriska förpackningspåskrifter på landets officiella språk – finska och svenska. Det är endast vid försäljning i enspråkiga kommuner som det räcker med det språk som används i kommunen.

Förutom för förpackade produkter finns det även krav på påskrift för oförpackade produkter. På ett detaljförsäljningsställe och serveringsställe bör man bland annat ange livsmedlets namn samt ämnen och produkter som orsakar allergier och intoleranser.

Mer information om förpackningspåskrifter

På Livsmedelsverkets webbplats finns mer information om information som ska ges om livsmedel.

Livsmedelsverket har gjort webbkursen och handboken Förpackningspåskrifter i ett nötskal för företag.

På Livsmedelsverkets webbplats finns även olika handböcker såsom handboken för förpackningspåskrifter som innehåller tolkningar av lagstiftningen.

Ämnen som orsakar allergi och intolerans

Vissa i lagstiftningen bestämda ingredienser och produkter som orsakar allergier och intoleranser ska alltid anges med egna namn i ingrediensförteckningen.

Ämnen som orsakar allergier och intoleranser ska anges tydligt från den övriga ingrediensförteckningen till exempel med en urskiljande snittvariant, typsnitt eller bakgrundsfärg.

Ämnen som orsakar allergier och intoleranser ska anges på både förpackade och oförpackade livsmedel:

 • Spannmål som innehåller gluten: vete, råg, korn, havre och produkter därav
 • Skaldjur och produkter därav
 • Ägg och produkter därav
 • Fisk och produkter därav
 • Jordnötter och produkter framställda därav
 • Sojabönor och produkter därav
 • Mjölk och produkter därav (inklusive laktos)
 • Nötter och produkter därav
 • Selleri och produkter framställda därav Senap och produkter framställda därav
 • Sesamfrön och produkter framställda därav
 • Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer totalt överstigande 10 mg/kg eller 10 mg/liter uttryckt som SO2. Halterna beräknas för produkter som saluförs konsumtionsfärdiga eller som rekonstituerats enligt tillverkarens anvisningar.
 • Lupin och produkter framställda därav
 • Blötdjur och produkter framställda därav

Det finns några undantag till denna förteckning över ingredienser som orsakar allergier och intoleranser. En mer detaljerad förteckning över ämnen och produkter som orsakar allergier och intoleranser finns i förordningen om livsmedelsinformation (EU) nr 1169/2011 i bilaga II.

Mer om hur allergener anges finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Tillfällig försäljning av livsmedel och förpackningspåskrifter

Livsmedel som har tillverkats hemma eller i lantbruket där försäljningen är tillfällig och inte är yrkesmässig till exempel vid en basar eller motsvarande tillställning förutsätter inte förpackningspåskrifter enligt förordningen om livsmedelsinformation. För att kunderna ändå ska få nödvändig information anvisar Livsmedelsverket att ange produktens livsmedelsuppgifter på följande sätt:

Förpackade livsmedel

 • Livsmedlets namn
 • Ämnen som orsakar allergier och intoleranser
 • Innehållets mängd
 • Tillverkningsdag

Oförpackade livsmedel

 • Ämnen som orsakar allergier och intoleranser

När det gäller oförpackade livsmedel kan konsumenten även informeras muntligt om ämnen som orsakar allergier och intoleranser. Då bör informationen om produkternas allergener var lättillgänglig för alla försäljare.