Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Badsträndernas vattenkvalitet

Borgå stads miljöhälsovård övervakar badvattenkvaliteten på allmänna badstränder

En allmän badstrand är en strand eller vinterbadplats, som upprätthållaren erbjuder för allmänt bruk. Den som upprätthåller en allmän badstrand ansvarar för att det är snyggt och tryggt på stranden samt informerar besökarna om badvattnets kvalitet på en anslagstavla. För stora allmänna badstränder har utarbetats en badvattenprofil och fastställts en kvalitetskategori på basis av provanalyser från fyra tidigare år.

En strand som utnyttjas för rekreation med stöd av allemansrätten är inte en allmän badstrand. En privat badstrand som är tillgänglig för en avgränsad grupp är inte heller en allmän badstrand.

Hundar får inte tas till allmänna badstränder. Rökning är förbjudet på basis av tobakslagen från maj till september vid stora badstränder (sk. EU-stränder). Den som upprätthåller en allmän badstrand kan förbjuda rökning även på små stränder.

Om du misstänker att badvattnet utgör en hälsorisk, ska du kontakta den som upprätthåller badstranden och miljöhälsovården. E-post ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi

Badvatten resultat

Badsträndernas mikrobiologiska vattenkvalitet analyseras 3–4 gånger per badsäsong. Vid provtagnineng iakttags även förekomsten av blågröna alger. Analysresultaten offentliggörs på webben och på badstrandens anslagstavla.

Sammanfattning över badvattenresultaten

Blågröna alger eller cyanobakterier

Det kan tidvis förekomma blågrönalger i badvattnet. Varmt och stilla väder samt goda näringsförhållanden främjar blågrönalgernas tillväxt och förekomst. Små mängder alger ser ut som gröna korn i vattnet. Stora mängder alger färgar vattnet grönt och tjocka alganhopningar kan bildas, så kallade algblomningar. Det är svårt att kunna förutse och kontrollera förekomsten och längden på algblomningen. Mängden blågrönalger i vattnet kan variera snabbt även under samma dag då vindar och sjögång förflyttar algmassan.

 • Undvik att bada vid riklig förekomst av blågrönalger – även mindre före-komster kan ge symptom
 • Om du badar, duscha efteråt
 • Låt inte barn eller sällskapsdjur leka eller simma i strandvattnet
 • Använd inte vattnet som dricksvatten för människor eller djur, ens kokt
 • Använd inte vatten med blågrönalger som bastu- eller tvättvatten
 • Vattnet rekommenderas inte för bevattning av växter som är avsedda att ätas

Identifiera blågrönalger

Käpptestet

 • man kan prova på algmassan med hjälp av en käpp
 • om massan löses upp och bildar små partiklar, handlar det troligen om blågrönalger
 • mm algerna blir hängande på käppen, handlar det om något annat än blågrönalger

Vattenglastestet

 • ta upp vatten som innehåller alger i ett genomskinligt kärl
 • låt vattnet stå stilla en stund
 • ifall algerna flyter upp till ytan kan man anta att det är blågrönalger, eftersom de har gasblåsor i cellerna

Anmälan om en ny badstrand

Den som upprätthåller en badstrand skall innan stranden tas i bruk lämna en skriftlig anmälan hos miljöhälsovården.