Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 25.1.2022

Miljöhälsosektionen dömde ett vite åt en mjölkgård som trotts uppmaningar inte har utfört rengöring av djuren och ladugårdsutrymmen. Dessutom uppmanar sektionen, med föreläggande om vite, ett bostadsbolag att vidta åtgärder för att avhjälpa den sanitära olägenhet som konstaterats i bostad och boendeförbud för bostaden.

Miljöhälsosektionen gav utlåtanden till Regionförvaltningsverket i Södra- Finland om Rosk’n Roll Oy:s ansökan om översyn av miljötillståndet för Sköldviks avfallscentral, ELY-centralen om miljökonsekvensbeskrivningen av NCC Industry Oy:s utvidgade mottagning av jordmassor i Greggböle i Lovisa, samt utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning som gäller Helen Oy:s planer om att utnyttja spillvärme från Sköldviks industriområde. Dessutom gav sektionen utlåtande till stadsutvecklingen i Borgå om förslaget till detaljplan och ändring av detaljplanen för Kungsporten, södra området, DP 443.