Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Kom ihåg de årliga vaccinationerna av tamkaniner – RHD-sjukdom hos kaniner har konstaterats i Lovisa

Miljöhälsovården i Borgå påminner att det är viktigt att vaccinera tamkaniner varje år. Den här våren har två tamkaniner i Lovisa enligt Livsmedelsverkets undersökningar konstaterats ha RHD, dvs. hemorragisk feber.

Porvoon kaupungin tunnus.

Viruset smittar inte till hundar, katter eller människor, men det lönar sig att vaccinera tamkaniner varje år. Om man upptäcker symptom hos sin tamkanin lönar det sig att kontakta veterinären.

Sjukdomen orsakas av RHD-virus hos kaniner som mycket lätt smittar från vilda kaniner till tamkaniner. Viruset finns kvar i miljön länge och det behövs ingen direkt kaninkontakt för att viruset ska spridas.

Efter exponeringen insjuknar kaninen inom några dagar. Symptomen på sjukdomen är ett avvikande beteende (nervsymptom), luftvägssymptom, apati och dålig aptit. På grund av leverskador kan kaninens slemhinnor vara gulaktiga. Hos ovaccinerade djur är sjukdomen ofta dödlig inom några dagar. Ett vaccinerat djur kan också få symptom. Vid behov ska den sjuka kaninen föras till veterinären för vård.
RHD-sjukdomen har påträffats i Finland första gången i Helsingfors år 2016. En sjuk kanin sprider viruset i alla sekret, så man bör hålla friska kaniner åtskilda från de sjuka. Viruset smittar inte till hundar, katter eller människor.

Av viruset har man hittat två olika typer, RHDV1 och RHDV2, mot vilka det finns ett vaccin. Grundvaccination kan ges till fem veckor gamla kaniner och därefter ges en boosterdos varje år. Det tar cirka tre veckor för vaccinskyddets utveckling. Det är bra att hålla ovaccinerade kaniner inomhus och inte ge dem mat som plockats ute.