Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Svara på enkäten om kollektivtrafik – du är med och påverkar

Uppdaterat 19.4.2023 Kollektivtrafiken i Borgå stad förnyas år 2024. Som en del av det pågående utredningsarbetet öppnas nu en enkät, och staden hoppas att den besvaras av så många stadsbor som möjligt, samt av personer som använder den interna kollektivtrafiken i Borgå.

Linja-auto.

Enkäten öppnas måndagen den 17 april och är öppen till den 30 april. Man kan också svara på enkäten i pappersversion på servicekontoret Kompassen, huvudbiblioteket samt närbiblioteken i Gammelbacka och Vårberga.
– Nu har stadsborna möjlighet att påverka, och vi hoppas att vi får många svar, säger trafikplanerare Matias Leinonen.
Leinonen själv kommer under de närmaste veckorna att röra sig i bussarna i lokaltrafiken för att berätta om enkäten och förnyelsen av kollektivtrafiken. Han är också med på diskussionsmötet Vad bubblar i Borgå som ordnas i Borgå stadsbibliotek den 27 april med temat kollektivtrafik.
– Jag vill vara anträffbar för stadsborna, för det är för dem som denna förnyelse görs. Man kan också kontakta mig till exempel per e-post, så berättar jag gärna mera, konstaterar Leinonen.

Vad ska kollektivtrafiken heta?

Man har försökt göra det så enkelt som möjligt att svara på enkäten. Frågorna är till största delen flervalsfrågor och i de öppna frågorna kan man framföra noggrannare åsikter. Det tar ungefär fem minuter att svara på enkäten. Enkäten översätts också till svenska och engelska.
– Med enkäten kartlägger vi bland annat stadsbornas villighet att använda kollektivtrafik och utreder vilken ålders stadsbor som använder kollektivtrafik, samt hur och i vilken riktning de använder kollektivtrafik. Även prissättningen på biljetterna kan kommenteras. De som svarar på enkäten kan också föreslå namn och utseende, såsom färg, på Borgås egen kollektivtrafik, tipsar Matias Leinonen.
Kollektivtrafiken är ett av Borgå stads viktigaste projekt detta och nästa år. Förnyelsen av kollektivtrafiken innebär att staden kommer att ta över ansvaret för att ordna kollektivtrafiken i de centrala områdena tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralen. Förnyelsen berör inte randområdena, såsom trafiken till skärgården och Sköldvik, utan där torde trafiken fortsätta som nu.