Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

ilppa.fi – Sähköinen asiointipalvelu

Tee elintarvikelain sekä terveydensuojelulain mukainen toiminnan aloittamis-, muutos- tai lopettamisilmoitus Ilppa.fi-palvelussa.

Elintarvikkeet

Huom. Lomakkeissa ja ohjeissa saattaa edelleen olla saavutettavuusongelmia.

Elintarvikkeiden myynti tapahtumissa, suurissa yleisötilaisuuksissa ja muu tilapäismyynti

Rekisteröidyn myyntilaitteen tulee tiedottaa saapumisestaan sen alueen elintarvikevalvontaan, jonka alueella myynti tapahtuu. Voit tehdä tiedotuksen oheisella lomakkeella:

Huom. Toiminnan tulee olla rekisteröity ennen osallistumista ensimmäiseen tapahtumaan.

Ohjeita tilapäismyyntiin

Suuren yleisötilaisuuden järjestäjä ilmoittaa tilaisuudesta ympäristöterveydenhuoltoon tätä varten laaditulla lomakkeella.

Lisätietoja

Elintarvikehuoneiston käyttöönotto, muutokset ja toiminnan lopetus

Elintarvikehuoneiston laitoshyväksyntä

Elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä ennen vähittäismyyntiä, tulee hakea elintarvikehuoneiston hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista.

Hakemus tehdään ympäristöterveydenhuollon lomakkeella.

Lisätietoja

Omavalvontaan liittyvät ohjeet

Omavalvonnalla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Ilmoitetut elintarvikehuoneistot voivat käyttää omavalvonnan mallipohjia soveltuvin osin ja täydentäen omilla tiedoillaan.

Ympäristöterveydenhuolto on laatinut erillisiä ohjeistuksia lisäksi omavalvonnan näytteenottoon.

Ohjeistus terveydentilanselvityksistä ja salmonellatodistuksista

Lisätietoja

Alkutuotanto

Alkutuotannosta on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Myös oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava.

Lisätietoja

Elintarvikkeiden kuljetustoiminta

Elintarvikkeiden ammattimaisesta kuljetustoiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisessä ilmoituspalvelussa Ilpassa tai ympäristöterveydenhuollon lomakkeella.

Lisätietoja

Kontaktimateriaalit

Kontaktimateriaalialan toimijoiden on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta ympäristöterveydenhuoltoon. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisessä ilmoituspalvelussa Ilpassa tai ympäristöterveydenhuollon lomakkeella.

Lisätietoja

Terveydensuojelu

Ohje toimijalle ilmoitukseen tekoon/päivitys tekeillä

Terveydensuojelulain mukaisen ilmoitukseen tekoon sekä ilmoitusvelvollisia huoneistoja ja toimintoja koskevat vaatimukset.

Talousvettä toimittava laitos tai toiminnassa oma kaivovesi

Toiminnan lopettaminen tai toimijan vaihtuminen

Uimarannan käyttöönotto

Ilmoitus mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta

  • Selvitys harjoitettavasta toiminnasta
  • Ilmoituksessa tulee kuvata mahdolliset terveyshaitat esim. melu, pöly, tärinä,hajuhaitat, juoma- ja uimavesien saastumisriski, vaikutukset haittaeläinten esiintymiseen.

Lisäksi ilmoituksessa on kuvattava miten terveyshaittojen ennaltaehkäisystä huolehditaan.

Haudatun vainajan siirtolupa

Haudatun vainajan tai tuhkan siirtämiseen tarvitset luvan myös terveydensuojeluviranomaiselta.

Haudatun vainajan tai tuhkan siirtämistä koskevaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle osoitettuun hakemukseen on liitettävä tiedot vainajasta sekä virallinen selvitys kuoleman syystä ja ajasta, ruumiin hautapaikasta sekä selvitys vainajalle varatusta uudesta hautapaikasta.

Lisätietoja

Nikotiinivalmisteet ja tupakka

Tupakkatuotteiden myynti

Tupakkatuotteiden myynti edellyttää voimassa olevaa myyntilupaa ja omavalvontasuunnitelmaa. Lupaa haetaan Valviran sähköisen asiointipalvelun kautta.

Nikotiinivalmisteiden myynti

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää voimassa olevaa myyntilupaa ja omavalvontasuunnitelmaa. Lupaa haetaan ympäristöterveydenhuoltoon toimitettavalla myyntilupahakemuksella.

Tupakointikielto

Taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille, huoneiston käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin.

Ohessa Isännöintiliiton mallilomakkeita ja lisätietoa:

Suuret yleisötilaisuudet

Ilmoituksen teko

Suuren yleisötilaisuuden järjestäjä ilmoittaa tilaisuudesta ympäristöterveydenhuoltoon tätä varten laaditulla lomakkeella.

Elintarvikemyyjien tulee lisäksi tiedottaa myynnistään. Rekisteröidyn myyntilaitteen tulee tiedottaa saapumisestaan sen alueen elintarvikevalvontaan, jonka alueella myynti tapahtuu.

Lisätietoja: