Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja maksutaulukko

Valvontasuunnitelma

Porvoon ympäristöterveysjaoston vahvistama ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2024 kattaa toimialaan kuuluvat tarkastukset ja näytteenotot sekä varautumisen terveyshaittaepäilyjen selvitykseen ja todettujen terveyshaittojen poistamiseen.
Suunnitelma on voimassa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon alueilla.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää kunnalta ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelma antaa kattavan kuvan siitä mitä ympäristöterveydenhuollossa tehdään ja miten valvonta toteutetaan.

Valvontasuunnitelman mukainen valvonta on pääsääntöisesti maksullista.

Maksutaulukko

Valvonnan maksut perustuvat viranomaiselle toimenpiteiden tuottamisesta aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten määrään. Maksun määräämisen yleinen peruste on suoritteen tuottamiseen kuluva aika.

Käsittelyaika
Käsittelyaikaan sisältyy ilmoituksen tai hakemuksen tarkastus, mahdollisten asiakirjatäydennysten pyytäminen, rekisteröintitodistuksen tai hyväksymispäätöksen valmistelu ja tarvittaessa asianosaisten kuulemiseen sekä tarvittavien lausuntojen hankkimiseen käytetty aika.
Hyväksymishakemusten käsittelyyn sisältyy lisäksi huoneiston ja laitteiden hakemuksenmukaisuuden tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan laatiminen. Myös toimijan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta peritään maksu.

Suunnitelman mukaiset tarkastukset
Tarkastusten hinnat perustuvat keskimääräiseen tarkastusaikaan ao. toimintaa harjoittavassa valvontakohteessa. Tarkastusaikaan sisältyy
tarkastukseen valmistautuminen, varsinainen tarkastuksen suoritus ja tarkastusmuistion laatiminen sekä tietojen tallennus valvontatietokantaan.
Maksutaulukossa tarkastusmaksut on esitetty lakiperusteittain. Tarkastusmaksun lisäksi peritään käyntimaksu, joka kattaa yhden tunnin
keskimääräisen matka-ajan toimistolta valvontakohteeseen tarkastuskäyntiä kohden. Samalla käynnillä voidaan tehdä useita tarkastuksia. Jos tarkastus tehdään ympäristöterveydenhuollon toimistolla, käyntimaksua ei peritä.

Tupakan ja nikotiinivalmisteiden myynnin tarkastuksista ei peritä erillistä maksua.

Näytteenotto
Vesi- ja elintarvike- sekä pintahygienianäytteenotto.

Lisäksi peritään näytteen todelliset lähetys- ja tutkimuskustannukset
sekä laboratorion perimät todelliset tutkimuskustannukset

Eläinlääkäripalvelut
Klinikkamaksu on eläinkohtainen. Mikäli rokotettavia eläimiä on enemmän kuin 3 kpl, on klinikkamaksu kuitenkin 30 €.

Asiakasmaksu peritään eläinlääkäripäivystyksen puhelinpalvelusta (lisäksi ppm)