Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Miljöhälsovårdens verksamhet

Miljöhälsovården övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Miljöhälsovården informerar även de boende om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

Miljöhälsovården övervakar regelbundet tillstånds- och anmälningspliktiga aktörer inom sin sektor. Regelbunden tillsyn är avgiftsbelagd. Vid misstanke om sanitära olägenheter kan miljöhälsovården göra inspektioner och ta prover.

Miljöhälsosektionen som lyder under byggnads- och miljönämnden är den gemensamma hälsoskyddsmyndigheten för ovan nämnda kommuner.