Hoppa till innehåll

Egenkontroll i livsmedelslokal

Egenkontroll är aktörens eget system för att försäkra sig om att livsmedlen är säkra och i enlighet med kraven i livsmedelslagstiftningen.

Som aktören måste du identifiera faktorer som äventyrar livsmedelssäkerheten inom din verksamhet och det livsmedel som du hanterar och se till att de är under kontroll.

Borgå miljöhälsovård har utarbetat färdiga mallar för egenkontroll som de anmälda livsmedelslokalerna kan tillämpa och komplettera med egna uppgifter. Utöver det har miljöhälsovården utarbetat anvisningar bland annat för provtagning vid egenkontroll.

Ruuan lämpötilan mittaus