Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Anläggande av en livsmedelslokal och anmälan om verksamhet

Kontakta livsmedelstillsynen redan i planeringsskedet i god tid före du påbörjar byggandet eller renoveringen.

Planering av livsmedelslokalens utrymmen

Livsmedelslokalens utrymmen ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. När du planerar verksamheten lönar det sig att kontakta livsmedelstillsynen i god tid före byggandet eller renoveringen påbörjas.

Borgå miljöhälsovård har sammanställt en anvisning som stöd för planering av utrymmena. Anvisningen innehåller byggnadstekniska krav som är lika för alla aktörer inom livsmedelsbranschen, samt Borgå miljöhälsovårds tolkning av syftet i lagstiftningen.

Kontakta även byggnadstillsynen och räddningsverket då du planerar lokaler.

Du behöver tillstånd för byggnadsprojekt och stora totalrenoveringsprojekt, antingen ett bygglov eller ett åtgärdstillstånd som ansöks av fastighetsägaren. Tillståndet beviljas av den lokala byggnadstillsynsmyndigheten.

I frågor som berör miljön kan du vid behov vända dig till miljöinspektören.

Innan en ny verksamhet påbörjas eller väsentligt ändras ska du göra en anmälan till Borgå miljöhälsovård.

Anmälan om grundande av livsmedelslokal, ändring och nedläggning av verksamheten

Gör en skriftlig anmälan till Borgå miljöhälsovård om startande av en livsmedelslokal, ändring av aktör, avbrott i verksamheten och nedläggning av verksamheten.

Du bör göra en anmälan också ifall verksamheten förändras väsentligt. Väsentliga ändringar innebär ändringar i livsmedelslokalens konstruktioner, utrustning eller verksamhet. Till exempel utvidgning av försäljningsytan, lagerutrymmen, kök eller kundutrymmen, påbörjande av matlagning, förminskande av köket samt omfattande inredningsändringar.

Kontakta hälsoinspektören i god tid om ändringarna, vi ger dig nödvändiga anvisningar.

Du kan göra anmälan antingen elektroniskt i anmälningstjänsten Ilppa eller med miljöhälsovårdens blankett.

Anmälningar ska vara hos miljöhälsovården senast fyra veckor före verksamheten startar eller ändras väsentligt. En avgift tas ut för handläggning av anmälningar.

Anmälan om livsmedelslokal behöver inte göras om verksamheten inom livsmedelsbranschen är i liten omfattning i samma lokal som den övriga näringsverksamheten och riskerna med tanke på livsmedelssäkerheten är små. Livsmedel med liten risk är till exempel färdigt förpackade produkter som kan förvaras i rumstemperatur.

Gör en anmälan

Du kan göra anmälan i den elektroniska anmälningstjänsten Ilppa

Alternativt kan du fylla i en blankett och sända den till miljöhälsovården.

För behandlingen av anmälan och för inspektionen uppbärs en avgift.