Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Utredning om hälsotillstånd, salmonellaintyg och hygienpass

En anställd som hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i arbetet behöver en utredning om hälsotillståndet och hygienpass.

Det ska finnas en ansvarsperson i livsmedelslokaler som har hand om personalens hygienutbildning, övervakar att egenkontroll följs och ser till att personalen har nödvändiga utredningar om hälsotillståndet och hygienpass.

Hygienpass

En aktör inom livsmedelsbranschen ska se till att personer som hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i en livsmedelslokal har ett i Finland utfärdat hygienpass som påvisar kunskap om livsmedelshygien.

Hygienpasset bör skaffas senast inom tre månader från att arbetet inletts. Till de tre månaderna räknas även tidigare arbeten inom livsmedelsbranschen där hygienpass förutsätts.

Osaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Ruokaviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.

Kunskapstester ordnas och intyg utfärdas av självständigt verkande hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket.

Förteckning över hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket finns på Livsmedelsverkets webbplats. Tester ordnas även på andra språk än finska och svenska.

Utredning om hälsotillstånd och salmonellaintyg

En person som hanterar livsmedel som serveras ouppvärmda, oförpackade och är lättfördärvliga ska ge en utredning om sitt hälsotillstånd när arbetsförhållandet inleds ifall det antas att arbetsförhållandet varar i minst en månad.

Utredning om hälsotillstånd avser intervju som görs av en läkare eller sjukskötare inom företagshälsovården eller på hälsovårdscentralen. Under intervjun bedöms behovet av laboratorieundersökningar bland annat för salmonellos och framhävs god hygienpraxis i livsmedelsarbetet:

  • att inte arbeta om man har symtom
  • arbetsgivaren meddelas om eventuell sjukdom som smittar via livsmedel
  • betydelsen av god handhygien framhävs och utbildning ges.

En utredning ska även krävas av praktikanter och andra personer som är verksamma på arbetsplatsen utan anställningsförhållande. Utredning krävs emellertid inte till exempel av en person som arbetar i kassan eller distribuerar mat.

Arbetsgivaren ska kräva en pålitlig utredning av en arbetstagare om att hen inte har salmonellasmitta, förutom när anställningen börjar även när det finns grundad orsak att misstänka att arbetstagaren är bärare av salmonellabakterien (till exempel feber och diarré).

I livsmedelslokalen ska det finnas minst en förteckning över personerna med ett intyg över hälsotillståndet (personens namn och datum när arbetsgivaren har fått eller kontrollerat utredningen).