Hoppa till innehåll

Anmäl upphörande av verksamhet eller förändringar i verksamheten senast den 31 december 2022

Grundavgifter för tillsyn enligt livsmedels- och hälsoskyddslagen och årsavgiften för försäljning av tobak, nikotinvätskor och nikotinpreparat faktureras från början av 2023. Fakturering sker enligt uppgifterna i tillsynsregistret den 1 januari 2023. Om verksamheten i lokalen avslutas före 1.1.2023, undviker man att betala grundavgiften för tillsynen år 2023 endast genom att senast 31.12.2022 göra en anmälan om att […]

Miljöhälsosektionens beslut 25.8.2022

Miljöhälsosektionen beslutade meddela mjölkgården i Lappträsk ett föreläggande med vite. Föreläggandet gällde rengöring av djur och förvaringsplatser för djur samt upprätthållande av renlighet.  I sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol rekommenderade sektionen en kartläggning av mikrober som förorsakar sjukdomar, till exempel intestinala virus, som en del av övervakningen vid Vårdö avloppsreningsverks utsläppsplats för renat avloppsvatten. Dessutom […]

Miljöhälsosektionens beslut 28.4.2022

Miljöhälsosektionen fastställde förteckningen över allmänna badstränder och en provtagningsplan för badstränder. Förslagen från invånarna om nya stränder som ska tas med i tillsynen utreds och förteckningen kompletteras vid behov senare. Sektionen uppdaterade dessutom sitt delegeringsbeslut och behandlade miljöhälsovårdens kvalitetssyn. Programmet för kontrollundersökningar av terapibassängen i Nickby hälsostation bordlades. Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Till […]

  • 1
  • 2