Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Kommer det tillräckligt kallt och tillräckligt hett vatten från din kran?

Europas energikris har lärt oss att följa med elmätaren noggrannare än förut. Mot slutändan av krisen har speciellt börselens pris varit skyhögt, vilket har fått många konsumenter att tänka på var de kan spara el. Varmvattenberedaren är en av de mest betydande energiförbrukarna i egnahemshus och radhus. Trycket att spara el kan locka människor till att sänka temperaturen i varmvattenberedaren. Detta kan dock medföra oönskade följder, för en av riskerna är att legionellabakterien förökar sig i vattensystemet.

Legionella förekommer vanligen i jordmånen och vattenmiljöer. I vattensystem kan legionella föröka sig kraftigt i gynnsamma miljöer. Vatten mellan 20–45 grader är en sådan miljö. Legionella smittar från små vattendroppar via luftvägarna, till exempel när man duschar samt från damm när man hanterar mylla. Legionella smittar dock inte mellan människor. Legionella kan orsaka lunginflammation, särskilt för äldre personer och personer i riskgrupper. Smittan kan vara symptomfri eller så kan symptomen vara milda, men ibland kan symptomen vara synnerligen allvarliga och kräva långvarig sjukhusvård.

Hur kan man då förebygga smittan? Enligt bestämmelser ska kallt vatten vara under 20 grader, och varmt vatten över 55 grader. Bestämmelserna innehåller information om vilka av vattnets kvalitetsfaktorer medför risk för smitta, och hurdant vattnet inte får vara. Det är dock de simpla åtgärderna som fastighetsägaren vidtar sin säkerställer att riskerna för smitta kan undvikas i praktiken.

Eftersom legionellasmittan kräver en hög halt av bakterier är det viktigt att se till att förhållandena i vattensystemet inte är gynnsamma för legionellabakterier. Börja alltså med att kontrollera temperaturen av vattnet från kranen. Gör de behövliga justeringar i varmvattenberedaren för varmt vatten eller kontakta din hyresvärd eller husbolagets serviceman. Vatten som står i rör värms lätt till över 20 grader, speciellt under långa semestrar. I höghus kan man behöva ha vattnet och rinna förvånansvärt länge innan man får under 20-gradigt vatten från kranen. Att avlägsna vatten som stått länge i rören, vare sig det är varmt eller kallt, genom att låta det rinna är en fiffig åtgärd i alla sorters fastigheter. Det handlar sist och slutligen inte om svåra åtgärder, utan väldigt vettiga.

Mer information om legionellabakterier finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

På Valviras webbplats finns instruktioner om riskhanteringen gällande fastigheters vattensystem.