Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikehuoneiston perustaminen ja toiminnasta ilmoittaminen

Suunnitteluvaiheessa ota hyvissä ajoin yhteyttä elintarvikevalvontaan ennen rakentamisen tai remontin aloittamista.

Elintarvikehuoneiston tilojen suunnittelu

Elintarvikehuoneiston tilojen on täytettävä elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Elintarvikevalvontaan kannattaakin olla yhteydessä ohjeistuksen saamiseksi jo hyvissä ajoin toimintaa suunniteltaessa.

Porvoon ympäristöterveydenhuolto on koonnut ohjeen tilojen suunnittelun tueksi. Ohje sisältää elintarvikealan toimijoilta yhdenvertaisesti vaadittavat rakenteelliset vaatimukset ja Porvoon ympäristöterveydenhuollon tulkintaa siitä, mikä on lainsäädännön tarkoitus. Lähettäessäsi suunnitelmia kommentoitavaksi merkitse suunnitelmapohjapiirrokseen mm. tilajako, ruoanvalmistus- ja säilytyslaitteet sekä kiinteät kalusteet ja vesipisteet.

Tiloja suunniteltaessa sinun tulee olla yhteydessä myös rakennusvalvontaan, pelastuslaitokseen ja mahdollisesti muihin viranomaisiin.

Rakennushankkeisiin ja suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan kiinteistön omistajan hakema rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa. Luvan myöntäjänä on paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.

Ympäristöä koskevissa asioissa sinun tulee tarvittaessa kääntyä ympäristötarkastajan puoleen.

Tee ennen uuden toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista ilmoitus Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon.

Ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta, toiminnan muutoksesta ja lopettamisesta

Tee kirjallinen ilmoitus Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon elintarvikehuoneiston perustamisesta, toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta.

Sinun tulee tehdä ilmoitus myös, jos toimintasi muuttuu olennaisesti. Olennaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi muutokset elintarvikehuoneiston rakenteissa, varustelussa tai toiminnassa, esimerkiksi myyntipinta-alan, varastotilojen, keittiön- tai asiakastilojen laajentaminen, ruokien valmistamisen aloittaminen, keittiön toiminnan supistaminen tai mittavat kalustemuutokset.

Ilmoituksen tulee olla ympäristöterveydenhuollossa viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Ilmoituksen liitteeksi tarvitaan tilojen pohjapiirros ja kalusteluettelo.

Sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta elintarvikehuoneistosta, jos vähäinen elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin muu elinkeinotoiminta ja riskit elintarviketurvallisuuden kannalta ovat vähäisiä. Vähäriskisiä elintarvikkeita ovat esimerkiksi huoneenlämmössä säilyvät, valmiiksi pakatut tuotteet.

Ilmoituksen teko

Tee ilmoitus sähköisessä ilmoituspalvelu Ilpassa

Vaihtoehtoisesti voit täyttää lomakkeen ja toimittaa sen ympäristöterveydenhuoltoon.

Ilmoitusten käsittelemisestä ja tarkastuksista peritään maksu.