Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikehuoneiston omavalvonta

Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Toimijana sinun on tunnistettava omaan toimintaasi ja käsittelemääsi elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta.

Porvoon ympäristöterveydenhuolto on laatinut valmiita omavalvonnan mallipohjia, joita ilmoitetut elintarvikehuoneistot voivat käyttää soveltuvin osin ja täydentäen omilla tiedoillaan. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto on laatinut ohjeistuksia mm. omavalvonnan näytteenottoon.

Ruuan lämpötilan mittaus