Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Haudatun vainajan siirtäminen

Haudatun vainajan siirtämiseen tarvitset luvan aluehallintovirastolta sekä terveydensuojeluviranomaiselta.

Aluehallintovirasto hoitaa hautaamiseen liittyviä lupa- ja valvonta-asioita sekä kiinteistörekisteritehtäviä.

Haudatun vainajan siirtäminen

Haudatun vainajan siirtämiseen tarvitset luvan myös terveydensuojeluviranomaiselta.

Haudatun vainajan siirtämistä koskevaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle osoitettuun hakemukseen on liitettävä tiedot vainajasta sekä virallinen selvitys kuoleman syystä ja ajasta, ruumiin hautapaikasta sekä selvitys vainajalle varatusta uudesta hautapaikasta.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hankittava hautausmaiden omistajilta lausunto terveydellisten seikkojen selvittämiseksi haudatun vainajan siirtämisestä tehdystä hakemuksesta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa kieltää haudatun vainajan siirtämisen tai määrätä vainajaa siirrettäessä noudatettavista muista toimenpiteistä terveyshaitan ehkäisemiseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä aika, jonka kuluessa vainajan siirtäminen on toimitettava.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä vainajan siirtämistä koskeva päätös tiedoksi sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonne vainaja siirretään, sekä asianomaisille lääninhallituksille ja hautausmaiden omistajille.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen edustajan on oltava paikalla vainajaa haudasta otettaessa ja uudelleen haudattaessa.

Lisätietoja

Hautausmaa ja vainajan hautaaminen

Suomalaiseen hautauskulttuuriin kuuluu, että hauta koetaan vainajan pysyväksi leposijaksi. Sen vuoksi haudan koskemattomuus pyritään turvaamaan.

Haudatun vainajan ruumiin tai tuhkan voi siirtää toiseen hautaan vain erityisen painavista syistä. Tarvitset siirtämiseen meiltä aluehallintovirastosta luvan. Hae lupaa erillisellä lomakkeella ja lähetä se Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Haudatun ruumiin siirtämiseen tarvitset luvan myös terveydensuojeluviranomaiselta.

Finlex lainsäädäntö: terveydensuojelulaki ja -asetus