Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto valvoo tapahtumia valvontasuunnitelman mukaisesti. Yleisötilaisuuksien valvonnalla edistetään turvallisuutta ja ehkäistään jätehuollosta ja hygieenisistä olosuhteista aiheutuvia terveyshaittoja.

Ilmoita suuresta yleisötilaisuudesta lomakkeella

Yleisötilaisuuksista huomioitavaa

Jätehuolto

 • Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava jätteiden keräyksestä ja muista jätehuollon palveluista.
 • Jäteastioita on oltava riittävästi.
 • Jätteet on mahdollisuuksien mukaan lajiteltava erillisiin jäteastioihin kierrätystä varten.
 • Jäteastiat on sijoitettava ja hoidettava siten, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa, ja etteivät eläimet pääse niihin.
 • Jäteastioiden tyhjentämisessä on huomioitava mahdollinen sinne kuulumaton haitallinen jäte.
 • Tilaisuuden järjestäjä vastaa siivouksesta tilaisuuden aikana ja sen jälkeen. Siivousvelvollisuus koskee sekä tapahtuma-aluetta että sen välittömässä läheisyydessä olevaa aluetta, jos se on roskaantunut tilaisuuden vuoksi.

Käymälät

 • Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä sekä miehille että naisille.
 • Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Huolehdi selkeistä opasteista.
 • Järjestä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin.
 • Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti.
 • Kuivakäymälät on sijoitettava tiiviille alustalle siten, ettei niistä aiheudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa.
 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, käymälän hajut eivät saa levitä muihin tiloihin.
 • Pakkaamattomia elintarvikkeita käsitteleville myyjille on osoitettava ainoastaan elintarviketyöntekijöille tarkoitettu käymälä. Huomioi mahdollisuus käsienpesuun.

Ohje käymälöiden riittävän määrän arviointiin:

Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu

Jos tilaisuudessa on elintarvikkeiden tarjoilua tai myyntiä, tulee tilaisuuden järjestäjän toimittaa lista tilaisuuteen osallistuvista elintarvikealan toimijoista. Ilmoituksen tulee olla perillä vähintään neljä vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksesta tulee ilmetä vähintään elintarvikkeita myyvän /tarjoavan toimijan nimi, y-tunnus, elintarvikkeet ja yhteystiedot

Ammattimaiset elintarvikemyyjät voivat myös itse tehdä ilmoituksen elintarvikemyynnistä ja elintarvikkeiden käsittelystä tilaisuudessa.

Lue lisää elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä:

Talousvesi

Elintarvikkeiden valmistukseen, käsienpesuun sekä välineiden ja elintarvikkeiden puhdistukseen on käytettävä kunnan verkostovettä tai muutoin vettä, joka täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Tupakointi

Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien tilaisuuksien katoksissa, katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetuissa tiloissa.

Järjestäjä voi sallia tupakoinnin erillisessä tupakointitilassa, josta tupakansavu ei pääse kulkeutumaan niihin tiloihin, joissa tupakointi on kielletty.

Tupakointialue ja -kiellot on merkittävä selvästi.

Noudata ohjetta:

Mitä muuta tulee huomioida yleisötilaisuuksia järjestäessä?

Tapahtuman järjestäminen edellyttää yleensä erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä myös muille viranomaisille kuten poliisille, pelastusviranomaisille ja ympäristönsuojeluviranomaisille sekä maanomistajan luvan.