Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Grundandet av en rörlig livsmedelslokal

Med en mobil livsmedelslokal avses en livsmedelslokal som kan flyttas från en plats till en annan såsom försäljningsvagn, tält eller cykel.


Registreringsanmälan ska göras för startande av verksamheten när det är fråga om yrkesmässig försäljning av livsmedel från en mobil livsmedelslokal. Anmälan ska göras minst fyra veckor före verksamheten startar till tillsynsmyndigheten på företagets hemort. Aktören får ett registreringsintyg över registreringen och verksamheten övervakas regelbundet.

Den mobila livsmedelslokalen ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. Det lönar sig att kontakta livsmedelstillsynen redan i planeringsskedet.

Att göra anmälan

Anmälan kan antingen göras elektroniskt i anmälningstjänsten Ilppa eller med miljöhälsovårdens blankett.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan och för inspektioner.