Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Miljöhälsosektionens beslut 25.8.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Miljöhälsosektionen beslutade meddela mjölkgården i Lappträsk ett föreläggande med vite. Föreläggandet gällde rengöring av djur och förvaringsplatser för djur samt upprätthållande av renlighet.  I sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol rekommenderade sektionen en kartläggning av mikrober som förorsakar sjukdomar, till exempel intestinala virus, som en del av övervakningen vid Vårdö avloppsreningsverks utsläppsplats för renat avloppsvatten. Dessutom fastställde sektionen programmen för kontrollundersökningar för Termi simbassäng och för Ab Rönnäs Vatten och Avfall Oy och godkände riskbedömningen för distribution av hushållsvatten.