Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Miljöhälsosektionens beslut 16.11.2021

Miljöhälsosektionen gav sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol gällande besvär över regionförvaltningsverkets beslut om miljötillstånd för centralskjutbanan i Sibbo. Dessutom gav sektionen utlåtanden till regionförvaltningsverket gällande ansökningar om ändringar i miljötillstånden för Borgå Energi Ab:s kraftverk i Tolkis, Port of Tolkkinen Ab:s ändringsansökan för Tolkis hamn och Circulation Ab:s ändringsansökan om stängande av avstjälpningsplatsen i Hevosenselkä i Borgnäs. Sektion gjorde ett tillägg till sitt utlåtande om krav på att dagvattnet från området som behandlar metallskrot skall avledas via en oljeavskiljningsbrunn. I övrigt var utlåtandena enligt föredragningen.

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn. 040 723 4141.