Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Livsmedelsförsäljning eller servering med liten risk behöver inte anmälas när aktören är en privatperson, verksamheten är liten vid sidan av den övriga verksamheten eller att verksamheten inte anses vara utövande av näring.

Sådana verksamheter är till exempel liten försäljning eller servering av livsmedel såsom kaffeservering eller servering av bullar och småbröd som görs av privatpersoner, församlingar, idrottsföreningar eller hobbyklubbar.

Mer information om omfattande tillfällig matlagning, servering och försäljning av privatperson finns på webbplatsen pop-up restaurangverksamhet.

Fastän skyldigheten om förpackningspåskrift inte berör liten försäljning eller försäljning anvisar Livsmedelsverket att man på förpackade produkter ska ange minst livsmedlets namn, ämnen och produkter som orsakar allergier (livsmedelsinformationsförordningen, bilaga II), mängden innehåll och tillverkningsdag för att konsumenten ska få tillräcklig information om produkten. För oförpackade produkter bör anges ämnen och produkter som orsakar allergier och intoleranser.